Oppaan Maantiede ja yhteiskuntamaantiede, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Syventävät opinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
5116344 Ajankohtainen geospatiaalinen tutkimus 3-5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116229 Alueellinen kehittäminen ja suunnittelu 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
5116347 Avoimet GIS-järjestelmät 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5117349 Border Politics and Security 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5117332 Critical Geopolitics and Border Theories 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
5117329 European Borders and the European Neighbourhood 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
5116378 Feministinen maantiede 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116345 Geoinformatiikan kirjallisuus I 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116348 Geoinformatiikan projektityö 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116331 GIS-mallinnus ja analyysit 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116341 GIS-mallinnus ja analyysit II, väestö, yhteiskunta ja talous 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5117355 Global Migration: Theories and Practices 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
5111806 Historia- ja maantieteiden laitoksen erityisopintojakso 1-5 op  Historia- ja maantieteiden laitoksen yhteiset (J) Hae opetus ja tentit 
5116301 HOPS 1 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116308 HOPS 0 op / 0 ov  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116379 Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
2310231 J, P: Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
5116340 Johdatus ajankohtaiseen geospatiaaliseen tutkimukseen 3 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116360 Kaukokartoitus ympäristömuutosten tutkimuksessa 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116306 Korkeakouluharjoittelu 8 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
5111819 Kypsyysnäyte suomeksi, maisteritutkinto 0 op / 0 ov  Historia- ja maantieteiden laitoksen yhteiset (J)  
5116303 Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
5117348 Local Mobilisation and Community Development in a Rural-Urban Context 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116359 Luonnonmaantieteen kirjatentti 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116377 Luontopolitiikka yhteiskunnallisena ilmiönä ja tutkimuskohteena 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116304 Maantieteellinen ajattelu ja tutkimus 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116315 Maantieteen syventävien opintojen luentopassi 1-5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116228 Maaseutumaantiede 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op  Historia (J) Hae opetus ja tentit 
5116361 Oppimista, opetusta ja didaktiikkaa 5 op  Historia- ja maantieteiden laitoksen yhteiset (J)  
2310232 P: Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op  Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
2310233 P: Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Hae opetus ja tentit 
2310238 P: Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus 5 op  Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Hae opetus ja tentit 
2310236b P: Monialainen opettajuus, harjoitukset 3 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
2310236a P: Monialainen opettajuus, luennot 2 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
2310234 P: Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus 3 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Hae opetus ja tentit 
2310237 P: Soveltava harjoittelu (H4) 5 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Hae opetus ja tentit 
2310235 P: Syventävä harjoittelu (H3) 7 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Hae opetus ja tentit 
5119170 Paikallisuus, muutos, ympäristö 5 op  Ympäristöpolitiikka (J) Hae opetus ja tentit 
5116337 Paikkatietosovellukset kouluopetuksessa 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116355 Pohjoisen luonnon systeemit 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
5116357 Pohjoisen luonnon tutkimusmenetelmät 7 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116356 Pohjoisen luonnon tutkimusmenetelmät, kirjallisuus 3 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5117338 Post-Soviet Russia on the EU's Border 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5117356 Practical Field Course in St. Petersburg for Geography and History Students 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5111817 Projekti- ja taloushallinta 5 op  Historia (J)  
5117342 Regional Development and Territorial Co-operation in Europe 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5117339 Special Seminar: Ethnic Conflicts and Competition in the Post-Soviet Borderlands 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116380 Sähköisten ylioppilaskokeiden simulointi ja järjestelmätyökalujen käyttö 3 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
5117323 Talousmaantiede, syventävä kirjallisuus 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116311 Tutkielmaseminaari 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5111818 Työelämän viestintä 5 op  Historia (J) Hae opetus ja tentit 
5119153 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisen ympäristö- ja luonnonvaratutkimuksen metodologiat 5 op  Ympäristöpolitiikka (J)  
5119171 Yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen nykysuuntaukset 5 op  Ympäristöpolitiikka (J)  
5119168 Ympäristö, teknologia ja yhteiskunta muutoksessa 5 op  Ympäristöpolitiikka (J)  
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Kieli- ja viestintäopinnot
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Yleisopinnot