Oppaan Maantiede ja yhteiskuntamaantiede, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
3122204 Biokemian perusteiden harjoitukset 2 op  Biologia (J)  
5114118 Borders and the European Union 3 op  Historia (J) Hae opetus ja tentit 
5117354 Critical Geography of the European Union 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
3622352 Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1 5 op  Tietojenkäsittelytiede (J,K) Hae opetus ja tentit 
3122248 Eliökunnan monimuotoisuus harjoitukset 3 op  Biologia (J)  
3122243 Eläinfysiologia ja histologia 5 op  Biologia (J) Hae opetus ja tentit 
3122230 Eläinten lajintuntemus, selkärangattomat 1 op  Biologia (J) Hae opetus ja tentit 
3122237 Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset 1 op  Biologia (J)  
3122247 Eläintieteen kenttäkurssi 1 op  Biologia (J) Hae opetus ja tentit 
3122246 Genetiikka ja evoluutiobiologia 5 op  Biologia (J) Hae opetus ja tentit 
5116243 Geoinformatiikan jatkokurssi 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
5119145 Ihminen ja eläin 5 op  Ympäristöpolitiikka (J)  
5116214 Ihmismaantiede 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
5311717 J: Ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi 5 op  Oikeustieteet (J)  
3622323 Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2 5 op  Tietojenkäsittelytiede (J,K)  
3122245 Kasvi- ja sienitieteen kenttäkurssi 3 op  Biologia (J)  
3122244 Kasvibiologia 5 op  Biologia (J)  
3122231 Kasvien lajintuntemus 2 op  Biologia (J) Hae opetus ja tentit 
5116245 Kaukokartoitus maankäytön tutkimuksessa 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
3122223 Kehitysbiologia 2 op  Biologia (J) Hae opetus ja tentit 
5119431 Kenttä- ja menetelmäkurssi 5 op  Ympäristöpolitiikka (J) Hae opetus ja tentit 
5116207 Luonnonmaantieteen kenttäkurssi 2 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
5116258 Luonnonmaantieteen prosessit 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
5119121 Luonnonvarahallinta 5 op  Ympäristöpolitiikka (J)  
5116242 Maisemamaantiede 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
2310216 P: Erityispedagoginen näkökulma oppimisen tukemiseen (ENOT) 5 op  Erityispedagogiikka (J) Hae opetus ja tentit 
2310214 P: Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi 3 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
2310215 P: Perusharjoittelu (H2) 7 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
5119442 Paikallinen kestävä kehitys 5 op  Ympäristöpolitiikka (J)  
3622349 Spatiaalinen tilastotiede 5 op  Tietojenkäsittelytiede (J,K)  
5116259 Suomalaisen kaupunkiympäristön tilat ja ajat 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
5116205 Systemaattinen luonnonmaantiede 3 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5119446 Talouden murrokset kestävään ja vähähiiliseen suuntaan 5 op  Ympäristöpolitiikka (J) Hae opetus ja tentit 
5116244 Talousmaantiede 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116244a Talousmaantiede 2 op     
5116244b Talousmaantiede 3 op     
5116268 Tieteellisen ajattelun kurssi 5 op  Ympäristöpolitiikka (J)  
3622351 Tilastollinen data-analyysi 6 op  Tietojenkäsittelytiede (J,K) Hae opetus ja tentit 
5116257 Ympäristön ja maankäytön suunnittelu 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5119444 Ympäristöpolitiikan aineopintojen luentopassi 1-5 op  Ympäristöpolitiikka (J)  
5119445 Ympäristöpolitiikan erikoisteemat 1-5 op  Ympäristöpolitiikka (J) Hae opetus ja tentit 
5119120 Ympäristöpolitiikan kirjatentti 5 op  Ympäristöpolitiikka (J)  
5119443 Ympäristöpolitiikka eurooppalaisella ja globaalilla tasolla 5 op  Ympäristöpolitiikka (J)  
Laajenna Kieli- ja viestintäopinnot
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Yleisopinnot