Oppaan Maantiede ja yhteiskuntamaantiede, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Kieli- ja viestintäopinnot
Laajenna Perusopinnot
Pienennä Yleisopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
5116001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116003 Identiteetit ja työelämäkäytännöt 2 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
5116011 Laadullinen tutkimus maantieteessä ja ympäristöpolitiikassa 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
8020020 Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku 1 op  Kirjasto (J,K,S)  
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op  Opintopalvelut Hae opetus ja tentit 
8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op  Opintopalvelut  
5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op / 2 ov  Kauppatieteet, Joensuu (J) Hae opetus ja tentit 
5119002 Tilastollisten menetelmien perusteet ympäristöpolitiikan ja maantieteiden opiskelijoille - täydentävät harjoitukset 2 op  Ympäristöpolitiikka (J)