Yleinen kuvaus Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
2310121 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J)  
Laajenna Yleisopinnot