Yleinen kuvaus Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Syventävät opinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
2220303 Erityispedagogiikan syventävien opintojen valinnainen kirjallisuus 2-5 op  Erityispedagogiikka (J)  
2220301 Erityispedagogiikan syventävä kirjallisuus 2-5 op  Erityispedagogiikka (J)  
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Yleisopinnot