Yleinen kuvaus Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Perusopinnot
Pienennä Yleisopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
1132001 Urheiluakatemiaopinnot I 5 op  Opintopalvelut  
1132002 Urheiluakatemiaopinnot II 5 op  Opintopalvelut  
1132003 Urheiluakatemiaopinnot III 5 op  Opintopalvelut