Oppaan Oikeustieteiden sivuaineopas, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
5311659 Advanced Copyright Law 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311660 Advanced Patent Law 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311661 Advanced Trademark Law 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311524 Advocacy and Alternative Dispute Resolution in Theory and Practice 5 op  Oikeustieteet (J)  
3622347 Bayes-päättely 1 5 op  Tietojenkäsittelytiede (J,K)  
5311662 Eurooppalaistuvan yksityisoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä 5 op  Oikeustieteet (J)  
5319109 Global Environmental Politics 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311322 Hyvinvointioikeuden ja sosiaalityön moniammatillinen klinikka 5 op  Yhteiskuntatieteet, Kuopio (K), Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5319110 International Environmental Negotiations: Simulation Exercise 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311665 International Labour Law 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311640 J: Animal Law and Policy 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311213 J: Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä 8 op  Oikeustieteet (J)  
5311513 J: Basic Concepts of Criminal Law 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311621 J: Client Consultation 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311721 J: Climate Change Law and Policy 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311635 J: Contract Negotiations 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311317 J: Digitalisaatio ja oikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311112 J: Economic and Institutional European Law 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311119 J: Economic and Monetary Union: Historical, legal and economic approaches to the European common currency 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311212 J: Elinkeinoverotuksen erityiskysymyksiä 6 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311649 J: Ennakkopäätökset varallisuusoikeudessa 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311516 J: Esitutkinta ja pakkokeinot 10 op / 5 ov  Oikeustieteet (J)  
5311116 J: EU Competition Law 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311114 J: EU Energy Law and Policy 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311641 J: EU Food Law 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311709 J: European Environmental Law 4 op  Oikeustieteet (J)  
5311737 J: European Environmental Law 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311215 J: European Tax Law 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311209 J: Finanssihallinto-oikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311654 J: Food Law and policy 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311312 J: Hallintomenettelyn ja hallinnon oikeussuojan harjoitukset 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311514 J: Hallintoprosessioikeus 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311420 J: Hyvä valvonta 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311627 J: Immateriaalioikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311305 J: Informaatio-oikeus 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311109 J: Internal Market Law 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311115 J: International Energy Law and Policy 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311720 J: International Environmental Law I 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311736 J: International Environmental Law II 5 op  Oikeustieteet (J)  
5319111 J: International Law and Forests 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311731 J: International Water Law 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311719 J: Introduction to Environmental Law 4 op  Oikeustieteet (J)  
5311738 J: Introduction to Environmental Law 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311608 J: Introduction to Russian Law and State 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311409 J: Johdatus rikostaloustieteeseen 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311625 J: Julkiset hankinnat 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311628 J: Jäämistösuunnittelu 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311518 J: Kansainvälinen rikos- ja prosessioikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311214 J: Kansainvälinen vero-oikeus 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311218 J: Kansainvälinen verosopimusoikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311629 J: Kansainvälinen yksityisoikeus 4 op  Oikeustieteet (J)  
5311716 J: Kemikaalilainsäädäntö ja -hallinto 3 op  Oikeustieteet (J)  
5311739 J: Kiertotalouden oikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311728 J: Kiinteistöoikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311630 J: Kiinteistöriita 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311651 J: Kollektiivinen työoikeus - työ- ja virkaehtosopimukset teoriassa ja käytännössä 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311316 J: Koulutusoikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311008 J: Kypsyysnäyte, oikeustiede 0 op / 0 ov  Oikeustieteet (J)  
5311314 J: Laillisuusvalvonta 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311417 J: Lainsäädäntötutkimuksen erityiskysymyksiä 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311638 J: Lapsen oikeudet 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311632 J: Law and the Internet 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311644 J: Law and the Internet 3 op  Oikeustieteet (J)  
5311648 J: Luotto- ja vakuusoikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311211 J: Maa- ja metsätalousverotuksen perusteet 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311306 J: Maakunta- ja kuntaoikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311519 J: Maksukyvyttömyys- ja talousrikosoikeuden erityiskysymyksiä 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311521 J: Maksukyvyttömyysoikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311618 J: Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311730 J: Metsäoikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311413 J: Muu lainsäädäntötutkimuksen aineopintojen erikoistumiskurssi 2-8 op  Oikeustieteet (J)  
5311005 J: Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op / 0 ov  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311419 J: Oikeussosiologia ja kriminologia 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311414 J: Oikeustaloustieteen perusteet 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311633 J: Perhe, perintö ja verotus - käytännön kurssi 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311523 J: Prosessioikeuden ajankohtaisseminaari 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311520 J: Restoratiivisen oikeuden peruskurssi 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311416 J: Russian Legal Culture 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311722 J: Seminar on International and European Environmental Law 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311014 J: Seminar on International Dispute Settlement 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311634 J: Sopimus ja kolmas 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311605 J: Sopimusoikeus 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311309 J: Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311308 J: Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311415 J: Sääntelyteoria 6 op  Oikeustieteet (J)  
5311318 J: Terveydenhuolto-oikeus 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311617 J: Tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus 6 op  Oikeustieteet (J)  
5311667 J: Transnational Commercial Law 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311522 J: Tuomioistuimen pääkäsittelyseminaari 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311612 J: Työoikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311320 J: Ulkomaalaisoikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311609 J: Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311652 J: Vahingonkorvausoikeuden keskeisiä kysymyksiä 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311217 J: Vero-oikeuden oikeustapausharjoitukset 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311210 J: Verotusmenettelyn ja veroprosessin perusteet 6 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311713 J: Vesioikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311307 J: Virkamiesoikeus 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311732 J: WTO: Environment, Clean Energy and Natural Resources 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311650 J: Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työoikeudessa 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311636 J: Yksityisoikeuden perusteet 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311715 J: Ympäristöoikeuden oikeustapausharjoitukset 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311717 J: Ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311118 Seminar on European and International Economic Law 5 op  Oikeustieteet (J)  
5313909 Sijoittajan ja kuluttajan käyttäytyminen 6 op  Sosiaali- ja terveysjohtaminen (K)  
5311321 Taiteen ja kulttuuritoiminnan oikeudelliset kysymykset 5 op  Oikeustieteet (J)  
3622351 Tilastollinen data-analyysi 6 op  Tietojenkäsittelytiede (J,K) Hae opetus ja tentit 
5311658 Trade, Development and Innovation Regulation 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311657 Työoikeuden jatkokurssi 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311324 Ulkomaalaisoikeuden jatkokurssi 5 op  Oikeustieteet (J)  
5215603 Urheiluoikeus 6 op  Kauppatieteet, Joensuu (J)  
5311323 Vanhuus- ja edunvalvontaoikeus 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5212401 Yhtiöoikeus 5 op  Kauppatieteet, Joensuu (J), Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311663 Yksityiselämänsuoja ja sananvapaus työoikeudessa 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311666 Yrittäjyyden oikeudellisia ongelmia 5 op  Oikeustieteet (J)  
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Yleisopinnot