Oppaan Oikeustieteiden sivuaineopas, 2019-20 tiedot



Yleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Yleisopinnot