Oppaan Sivuaine: Filosofian opinto-opas, Joensuun kampus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

FILOSOFIAN OPINTOJEN SUORITTAMINEN JA TENTTIMINEN

Filosofian perusopintoja suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen ja tenttimällä kirjallisuutta. Aineopintojaksoja on mahdollista suorittaa myös esseillä. Esseevaihtoehdosta täytyy sopia erikseen jakson vastuuopettajan kanssa.

Filosofiassa luento- ja kirjatentit suoritetaan pääsääntöisesti samalla kertaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelija käy luennolla, mutta luentojen päätyttyä ei välttämättä järjestetä erillistä luentotenttiä. Tiettyihin "yleissivistäviin" kursseihin - kuten etiikkaan, yhteiskuntafilosofiaan ja tieteenfilosofiaan - liittyy jatkossakin erilliset luentokuulustelut, jotka on tarkoitettu niille muiden oppiaineiden opiskelijoille, jotka suorittavat pelkät luennot.   

Filosofian perus- ja aineopintojen kirjatentit suoritetaan pääsääntöisesti sähköisessä tenttijärjestelmässä, ohjeet Kamussa. Joensuun kampuksella sähköisessä tenttijärjestelmässä käytettävät tietokoneet sijaitsevat yliopiston kirjastolla (Carelia) ja Naturalla. Kuopion kampuksella tietokoneet sijaitsevat Meditekniassa.

Exam-tenttipalvelu: exam.uef.fiOppaaseen kuuluvien opintojaksojen tentit

HUOM! Luettelossa voi näkyä myös muiden yksiköiden tenttejä. Tarkasta ilmoittautuessasi, että ilmoittaudut oikean yksikön järjestämään tenttiin!

Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.
Tenttipäivittäin Opintojaksottain

Opas ei sisällä tenttejä.