Oppaan Oikeustieteiden sivuaineopas, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Korotuskertojen rajaaminen (päiv. 23.11.2020):

Opiskelija saa yrittää hyväksytyn opintosuorituksen korottamista kaksi kertaa. Korotusyritykseksi katsotaan myös se, kun opiskelija saa hyväksytyn suorituksen jälkeen samasta opintojaksosta hylätyn suorituksen. Jos tenttiin tai opintojakson muuhun suoritustapaan ilmoittautunut opiskelija luopuu suorituksesta, tätä ei katsota opintojakson korotusyritykseksi. Opiskelijan tulee ilmaista luopumistahtonsa joko niin, että hän ei palauta arvioitavia vastauksia, tai selvällä luopumisilmoituksella tenttivastauksessa taikka muutoin vastuuopettajalle. Tämä määräys tulee voimaan 1.8.2021. Määräystä sovellettaessa otetaan huomioon myös opiskelijan ennen 1.8.2021 tekemät opintojaksosuoritukset.Oppaaseen kuuluvien opintojaksojen tentit

HUOM! Luettelossa voi näkyä myös muiden yksiköiden tenttejä. Tarkasta ilmoittautuessasi, että ilmoittaudut oikean yksikön järjestämään tenttiin!

Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.
Tenttipäivittäin Opintojaksottain

Laajenna 10.03.2021
Laajenna 11.03.2021
Laajenna 12.03.2021
Laajenna 19.03.2021
Laajenna 22.03.2021
Laajenna 31.03.2021
Laajenna 08.04.2021
Laajenna 09.04.2021
Laajenna 12.04.2021
Laajenna 13.04.2021
Laajenna 15.04.2021
Laajenna 16.04.2021
Laajenna 19.04.2021
Laajenna 20.04.2021
Laajenna 21.04.2021
Laajenna 22.04.2021
Laajenna 23.04.2021
Laajenna 29.04.2021
Laajenna 03.05.2021
Laajenna 07.05.2021
Laajenna 17.05.2021
Laajenna 19.05.2021
Laajenna 21.05.2021
Laajenna 26.05.2021
Laajenna 02.06.2021
Laajenna 04.06.2021
Laajenna 09.06.2021
Laajenna 10.06.2021
Laajenna 14.06.2021
Laajenna 21.06.2021
Laajenna 22.07.2021