Oppaan Maantiede ja yhteiskuntamaantiede, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

HISTORIA- JA MAANTIETEIDEN LAITOKSEN TENTIT

Tenttijärjestelyt

Laitoksella järjestetään luentokuulusteluja ja sähköisiä tenttejä. Kuulustelujen ja tenttien tulokset ovat luettavissa kolmen viikon kuluessa WebOodissa.

Historia- ja maantieteiden laitoksella ei järjestetä yleisiä tenttejä. Luentotenttejä ei ole mahdollista tehdä etätentteinä.

SÄHKÖISET TENTIT:

LUENTOTENTIT/ LUENTOKUULUSTELUT:

RÄSTITENTIT:Oppaaseen kuuluvien opintojaksojen tentit

HUOM! Luettelossa voi näkyä myös muiden yksiköiden tenttejä. Tarkasta ilmoittautuessasi, että ilmoittaudut oikean yksikön järjestämään tenttiin!

Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.
Tenttipäivittäin Opintojaksottain

Opas ei sisällä tenttejä.