Oppaan Kauppatieteiden opinto-opas, Kuopion kampus, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Jos opintojakson suorittamiseen kuuluu tentti eli kirjallinen kuulustelu, lukuvuoden aikana on yleensä kolme tenttimahdollisuutta. Kauppatieteissä ei ole erikseen luentokuulusteluja, yleisiä tenttejä tai kirjatenttejä, vaan kaikki opintojaksot tentitään erikseen määriteltyinä tenttipäivinä. Opintojaksoihin liittyvät osasuoritukset, kuten ryhmätyöt, ovat pääsääntöisesti voimassa kuluvan lukuvuoden ajan.

Kauppatieteiden laitoksen tentteihin on aina ilmoittauduttava vähintään kymmenen (10) päivää ennen tenttiä WebOodissa.

Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä, vaan tenttiin pääsevät ainoastaan opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet tenttiin määräaikaan mennessä. Tentteihin saavat osallistua vain läsnä olevina yliopiston opiskelijaluetteloon merkityt ja ennakkoon ilmoittautuneet opiskelijat.

Huom! Kyseessä on luentokuulustelu ellei opetustapahtumalla muuta (kirjatentti) mainita.

Tenttiminen toisella kampuksella
Itä‐Suomen yliopiston myötä tenttien tekeminen toisella kampuksella on mahdollista edellyttäen, että tenttitilaisuudet järjestetään samaan aikaan. Tällöin ilmoittaudutaan WebOodissa kyseiseen opetustapahtumaan sille kampukselle, jolla tentin aikoo tehdä. Jos kyseessä on opintojakso, joka on vain toisen kampuksen tentittävien listalla, voi sen "tilata" toiselle kampukselle ilmoittamalla lisätieto-kentässä esim. "Etätentti Joensuussa".Oppaaseen kuuluvien opintojaksojen tentit

HUOM! Luettelossa voi näkyä myös muiden yksiköiden tenttejä. Tarkasta ilmoittautuessasi, että ilmoittaudut oikean yksikön järjestämään tenttiin!

Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.
Tenttipäivittäin Opintojaksottain

Opas ei sisällä tenttejä.