Oppaan Sivuaineet kauppatieteissä, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaassa oleva opetus

Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.
    Laajenna Syventävät opinnot
    Laajenna Aineopinnot
    Laajenna Yleisopinnot
    Laajenna Perusopinnot
    Laajenna Opintoja