Oppaan Fysiikan ja matematiikan sivuaineopinnot, Kuopio, 2020-21 tiedot


Fysiikan ja matematiikan sivuaineopinnot, Kuopio, 2020-21

Yleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Fysiikka sivuaineena, Kuopion kampus

Kuopion kampuksella fysiikan sivuaineopinnot tarjoaa sovelletun fysiikan laitos seuraavasti:

Fysiikan perusopinnot (25 op)

Fysiikan perusopinnot (25 op)   

kurssi

op

3350010

Johdatus yliopistofysiikkaan

4 op

3350011

Fysiikan peruskurssi I 

6 op

3350012

Fysiikan peruskurssi II 

6 op

3350013

Fysiikan peruskurssi III 

6 op

3350014

Fysiikan peruskurssi: laboratoriotyöt

3 op

 

Fysiikan aineopinnot (38 op)

Fysiikan aineopinnot (38 op) 

kurssi

op

3351510

Fysiikan Studio

8 op

3351511

Fysiikan data-analyysi

5 op

3351503

Aaltoliikeoppi 

5 op

3351504

Analyyttinen dynamiikka 

5 op

3351505

Sähkömagneettinen kenttäteoria

5 op

3351512

Statistinen fysiikka 

5 op

3351507

Moderni fysiikka

5 op

 

 

Matematiikka sivuaineena, Kuopion kampus

Kuopion kampuksella matematiikan sivuaineopinnot tarjoaa sovelletun fysiikan laitos seuraavasti:

Matematiikan perusopinnot (25 op), sivuaine

Matematiikan perusopinnot (25 op), sivuaine

kurssi

op

3355740 

Yliopistomatematiikan johdantokurssi

3 op

3355741

Matematiikan peruskurssi

5 op

3355742

Matriisilaskenta

3 op

3355743

Reaalianalyysi a

4 op

3355744

Reaalianalyysi b

5 op

3355745

Lineaarialgebra

5 op

 

Matematiikan aineopinnot (35 op), sivuaine

Pakolliset kurssit

kurssi

 op

3356521

Moniulotteinen analyysi a

5 op

3356522

Moniulotteinen analyysi b

5 op

Seuraavista vähintään 25 op

 

 

3356509

Differentiaaliyhtälöt a

5 op

3356510

Differentiaaliyhtälöt b

4 op

3356523

Todennäköisyyslaskenta

6 op

3356524

Sovellettu analyysi

5 op

3356512

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

5 op

3356505 

Kompleksianalyysi I a* 

4 op

3356506

Kompleksianalyysi I b*

4 op

 

Soveltuvat matematiikan aineopintokurssit, sovi kursseista laitoksen matematiikan lehtoreiden kanssa.  

 

* Järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, järjestetään seuraavan kerran 2020-2021

 Oppaassa oleva opetus

Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.
    Laajenna Aineopinnot
    Laajenna Perusopinnot