Oppaan Sivuaineet kauppatieteissä, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

KAUPPATIETEIDEN TARJOAMAT SIVUAINEET

Huom! Seuraavia kandidaatin tutkintoon sisältyviä pakollisia opintoja (Kaikille yhteiset muut pakolliset opinnot, kieli- ja viestintäopinnot sekä seuraavia kaikille yhteisiä kauppatieteiden pakollisia opintojaksoja: johtamisen-/markkinoinnin-/laskentatoimen-/rahoituksen- ja yritysoikeuden perusteet) ei voi sisällyttää maisteriopintojen sivuaineeseen. Täydentäviin opintoihin määriteltyjä opintoja ei voi sisällyttää tutkintoihin.

Asetuksen mukainen vähimmäislaajuus sivuaineopinnoille on 25 op. Kauppatieteiden laitoksen kursseja suorittamalla sivuaineiden laajuudeksi tulee pääsääntöisesti väh. 30 op.

Johtaminen ja markkinointi -suuntautumisen sekä Innovation Management -opiskelijat eivät voi ottaa sivuaineeksi johtamisen ja/tai markkinoinnin sivuaineopintoja. Laskentatoimen ja rahoituksen opiskelijat (Kuopio) eivät voi ottaa sivuaineeksi laskentatoimen ja/tai rahoituksen sivuaineopintoja.

Laskentatoimen ja verotuksen/yritysjuridiikan sekä Laskentatoimen ja yritysjuridiikan opiskelijat (Joensuu) eivät voi ottaa sivuaineeksi laskentatoimen ja/tai verotuksen sivuaineopintoja. Palvelujohtamisen opiskelijat eivät voi ottaa sivuaineeksi johtamisen ja/tai markkinoinnin sivuaineopintoja.

Seuraavat kauppatieteiden laitoksen tarjoamat sivuaineet päättyvät 31.7.2023

5215380 Laskentatoimi ja verotus, perusopinnot

5215480 Laskentatoimi ja verotus, aineopinnot

Näitä sivuaineita ei voi aloittaa lukuvuoden 2020-21 jälkeen.  

 

Näiden sivuaineiden  tilalle voi 1.8.2021 alkaen suorittaa seuraavat sivuaineet:

5215385        Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, perusopinnot 30 op

5212450        Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, aineopinnot 60 op


Lisätietoja Joensuun sivuaineista: amanuenssi Silja Tuomala (silja.tuomala@uef.fi).

Lisätietoja Kuopion sivuaineista: amanuenssi Christina Piel (christina.piel@uef.fi).

Katso mahdolliset muut tarkentavat ohjeet Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta.

Kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille tarjolla olevat sivuaineet:

5215375 Johtaminen ja markkinointi, perusopinnot (väh. 25 op)
5215475 Johtaminen ja markkinointi, aineopinnot (60 op)
5212470 Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, perusopinnot (30 op) (opetus Joensuun kampuksella)
5212480 Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, aineopinnot (60 op) (opetus Joensuun kampuksella)
5215355 Laskentatoimi ja rahoitus, perusopinnot (väh. 25 op) (opetus Kuopion kampuksella)
5215455 Laskentatoimi ja rahoitus, aineopinnot (60 op) (opetus Kuopion kampuksella)

5216200 Kansainvälinen vähittäiskauppa, aineopinnot (60 op, sis. Johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot)

Seuraavat sivuainekokonaisuudet ovat tarjolla vain perusopintojen laajuisina:

5215310 Johtaminen, vähintään 25 op
5215360 Laskentatoimi, vähintään 25 op
5215320 Markkinointi, vähintään 25 op
5215340 Rahoitus, vähintään 25 op (rahoituksen opetus on pääsääntöisesti Kuopion kampuksella)
5215200 Yrittäjyyden sivuainekokonaisuus, vähintään 25 op
5217400 Tourism Business 25 op

5216020 Markkinointi ja myynti, perusopinnot, 25 op

5217000 Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus, vähintään 25 op

5216000 Kestävä liiketoiminta ja yhteiskunta, opintokokonaisuus, väh. 25 op

5216010 Sustainable Business and Society, Minor, (min. 25 ECTS)

 

AY5215600 Urheilujohtaminen, väh. 30 op (Avoimen yliopiston tarjoama maksuton sivuainekokonaisuus tutkinto-opiskelijoille)

Sivuainekokonaisuus tarjotaan viimeisen kerran lkv. 2020-21. Perusopintokokonaisuuden ennen 31.7.2021 aloittaneet voivat tehdä opintonsa loppuun 31.7.2022 mennessä.
Vain avoimen yliopiston kokonaisuutena tarjottavan aineopintokokonaisuuden ennen 31.7.2021 aloittaneet voivat tehdä opintonsa loppuun 31.7.2023 mennessä.

 

Vain kauppatieteiden opiskelijoille tarjolla oleva sivuaine:

5215390 Innovation Management, Minor (min. 25 ECTS) (opetus Kuopion kampuksella)
Bachelor degree (in any field) has to be accomplished prior to entering minor studies in Innovation Management.
Sivuaine Innovation Management päättyy 31.7.2022. Sivuainetta ei voi aloittaa lukuvuonna 2020-2021. 

The minor Innovation Management ends 31.7.2022. It is not possible to start the minor in the academic year 2020-2021.

 

5215510 International Business and Sales Management, Minor (min. 25 ECTS)  (opetus Kuopion kampuksella)
(Bachelor degree in Business has to be accomplished prior to entering minor studies in International Business and Sales Management).

Muut kuin kauppatieteiden opiskelijat voivat lisäksi suorittaa seuraavia sivuaineita:

5215300 Kauppatieteiden perusopinnot, vähintään 30 op
5215400 Kauppatieteiden aineopinnot vähintään 60 op

5215900 Liiketoimintaosaamisen kokonaisuus, väh. 25 op 
Muut kuin kauppatieteen opiskelijat voivat suorittaa valtakunnallisena verkko-opintoina tarjottavan opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus toteutetaan kymmenen yliopiston yhteistyönä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa. Kokonaisuuden toteuttamista koordinoi Turun yliopisto ja Suomen kauppakorkeakoulut ABS ry. Kaikki kauppatieteitä opettavat yliopistot ovat mukana kokonaisuuden opetuksessa. Tarkemmat tiedot ja ohjeet löydät LITOn verkkosivuilta. 

Muita suositeltavia sivuaineita:

Osuustoiminnan ja yhteisötalouden opinnot (perusopinnot 25 op) sekä aineopinnot
(25 op). Järjestäjänä Co-op Network Studies -yliopistoverkosto: Ruralia instituutti