Oppaan Sivuaine: Suomen kieli ja kääntäminen, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

SIVUAINE: SUOMEN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN 2021-22

Sivuaineopiskelijan opas kääntämisen opiskelijoille

 

Kääntämiseen erikoistuneet sijoittuvat erilaisiin viestintätehtäviin, joissa he kääntämisen ja tulkkaamisen lisäksi muokkaavat muiden tuottamien tekstien kieltä tai sisältöä tai laativat itse asiatekstejä raporteista tiedotteisiin. Työnantajat odottavat kääntäjiltä ja tulkeilta moitteetonta ja monipuolista suomen hallintaa. Työelämässä tarvitaan tekstintuottamistaitoja sekä kykyä perustella kielelliset ratkaisut ajantasaisten ja luotettavien ohjeistusten avulla. Näitä ammatillisia valmiuksia harjaannutetaan suomen kielen ja kääntämisen opinnoissa.

Suomen kielen ja kääntämisen opintojen on tarkoitus kehittää kielitajua, kielen sääntöjen hallintaa sekä työelämän vaatimia monipuolisia tekstin tuottamis- ja muokkaamistaitoja editoimistaitoja. Pakolliset opinnot harjaannuttavat suomeksi kirjoittamiseen ja tekstin muokkaamiseen niin sisällöllisesti kuin teknisestikin, kehittävät oman kirjoitusprosessin tuntemusta sekä kielen- ja tekstinhuollon osaamista. Valinnaisilla kursseilla perehdytään virkakieleen ja kääntäjälle tarpeelliseen kielten kontrastiiviseen tarkasteluun.  

Tarjoamme kääntämisen opintopolun valinneille välttämättömät suomen kielen ja kääntämisen opinnot (15 op). Suosittelemme myös monia valinnaiskurssejamme, joilla opinnot voi täydentää perusopintokokonaisuudeksi.

OPINTO-OIKEUS 

Suomen kieli ja kääntäminen on kaikille vapaa sivuaine. Se on pakollinen sivuaine englannin kielen ja kääntämisen opiskelijoille sekä venäjän kielen ja kääntämisen opiskelijoille. Sitä suositellaan sivuaineeksi maisterin tutkinnossa kääntämiseen erikoistuville ruotsin kielen opiskelijoille.

OPINTOKOKONAISUUDET 

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

2132900 SUOMEN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN, PERUSOPINNOT 25 OP
2110030 PERUSOPINTOJEN PAKOLLISET OPINNOT (15 OP): 
2132917 Tekstin laatimisen perusteet (5 op)
2132918 Kirjoitetun kielen normit (5 op)
Asiatekstien tekstilajitaidot (5 op): 
2132913 Journalistinen kirjoittaminen (3 op)
2132904 Tieteellinen kirjoittaminen (2 op) 
PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINNOT (10 OP): 
2132914 Suomalainen virkakieli ja hallinnon tekstilajit (5 op)
2132919 Kontrastiivinen kielioppi (5 op)

Opintoneuvonta:

Juha Leskinen
yliopistonlehtori
juha.leskinen at uef.fi
Agora, huone 149

Opintokokonaisuudet:

Riikka Myllys
amanuenssi
riikka.myllys at uef.fi
Agora, huone 143

TIEDOTUS

Seuraa suomen kielen ja kääntämisen opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön (vaatii kirjautumisen) sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.