Oppaan Sivuaine: Varhaiskasvatuksen johtaminen, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Varhaiskasvatuksen johtaminen on pakollinen sivuaine varhaiskasvatuksen maisterikoulutuksessa. Varhaiskasvatuksen johtamisen perusopinnot antavat laaja-alaiset valmiudet päiväkodin johtajan tehtäviin. Opinnot suoritettuaan opiskelija:

Opintojen suoritustavat sisältävät kontaktiopetusta ja/tai itsenäistä työskentelyä sekä vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opinnot on tarkoitus suorittaa kahden vuoden aikana.

Lisätietoja ja opintoneuvonta: Marjo Pohjonen, marjo.pohjonen(at)uef.fi

Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen maisterikoulutus

Sivuainekokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot löydät Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä