Oppaan Sivuaine: Filosofian opinto-opas, Kuopion kampus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

FILOSOFIA SIVUAINEENA

Filosofia on sopiva sivuaine kaikille oman tieteenalansa periaatteellisista kysymyksistä kiinnostuneille. Erityisesti tohtorikoulutusta ajatellen filosofian opinnot antavat hyödyllisiä ajattelutaitoja ja -tekniikoita, joita voi soveltaa perinteisen filosofian alueen ulkopuolelle. Filosofian kursseja voivat suorittaa kaikki perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat rajoituksetta. Filosofian perusopinnot ovat laajuudeltaan 30 op ja aineopinnot 40 op.


Yleistä filosofian opiskelusta


Filosofian perus- ja aineopintoja (tutkinto-opetus) suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä kirjallisuutta sekä kirjoittamalla esseitä.
Filosofian perus- ja aineopintojen kirjatentit (tutkinto-opetus) suoritetaan sähköisessä tenttijärjestelmässä Joensuun tai Kuopion kampuksilla tai EXAM-tenttivierailuina niissä korkeakouluissa, joissa se on mahdollista. EXAM-tenttivierailuista katso tarkemmin: e-exam.fi/exam-tenttivierailu. Luennot suoritetaan luennoitsijan ilmoittamalla tavalla, yleensä joko erillisenä luentokuulusteluna tai oppimispäiväkirjalla. Osa luennoista saattaa olla kirjatenttiin valmistavia tukiluentoja, joista ei ole erillistä luentokuulustelua.
Opintojaksojen kuvaukset ilmoitetaan WebOodissa. Vastuuhenkilöt, opetuksen aikataulut ja tentit ilmoitetaan WebOodissa.

Opiskelijat voivat suorittaa filosofian aineopintojen opintojaksoja joko kokonaan tai osittain esseillä. Esseen aiheesta ja muista esseeseen liittyvistä asioista on sovittava opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Esseet on aina kirjoitettava ennen kirjatenttiä. Oppiaineessa ei ole valmista esseeaiheiden listaa, vaan jokaisen esseenkirjoittajan on itse keksittävä esseensä aihe ja hyväksytettävä se opintojakson vastuuhenkilöllä, joka auttaa idean kehittelyssä ja aiheen rajauksessa. Katso vastuuhenkilö kunkin opintojakson kohdalta. Filosofian esseet on kirjoitettava suomen kielellä (tai käytettävä kurssikuvauksessa mainittua kurssikieltä); poikkeamisista on sovittava vastuuopettajan kanssa.

Yleisohjeena esseen kirjoittajalle on se, että 2 op:n essee = vähintään viisi sivua täyttä asiaa, 1.5 rivivälillä, 12 pisteen Times New Roman -fontilla (tai muulla vastaavan kokoisella), normaalimarginaalein ja ilman turhia tyhjiä rivejä. Elämäkertatiedot, historialliset katsaukset ja muun täytemateriaalin voi esittää liitteessä, jota ei lasketa esseen pituuteen.


Avoimen yliopiston opiskelijat voivat tehdä niitä opintojaksoja, joita on tarjolla avoimessa yliopistossa. Jatkuvan oppijan oikeudella voi suorittaa kaikkia niitä filosofian opintoja, joita filosofian opetussuunnitelmassa on tarjolla. Tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa kaikkia niitä opintojaksoja, joita filosofian opetussuunnitelmassa on tarjolla.


Filosofian opintokokonaisuudet ja opintoneuvonta: amanuenssi Minna Paronen.
Filosofian opintojen opintoneuvonta avoimessa yliopistossa: suunnittelija Päivi Puustjärvi-Soininen, paivi.puustjarvisoininen@uef.fi, puh. 040 3553904; koulutussihteeri Maarit Kankaanpää, maarit.kankaanpaa@uef.fi, 050 4523886.

***************

Filosofian opintojaksojen suorittmainen kesä-, heinä- ja elokuussa 2021

Filosofiassa kaikkia opintojaksoja voi suorittaa kesän aikana exam-järjestelmässä. Aineopintojen kohdalla myös esseesuoritukset ovat mahdollisia, niistä on sovittava tentaattorin kanssa ennen juhannusta (viimeistään 23.6.) Riskiryhmään kuuluvat, joiden täytyy välttää exam-tiloihin menemistä, voivat suorittaa myös perusopintoja erityisjärjestelyin. Näistä tulee sopia 23.6. mennessä kurssin vastuuhenkilön kanssa. Huom! 1.8. alkaen filosofian perus- ja aineopinnoissa tulevat voimaan uudet vaatimukset, mutta vanhojen vaatimusten mukainen suorittaminen mahdollista vuoden -21 loppuun saakka

 ****************