Oppaan Sivuaine: Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot

Opintoihin on erillinen hakumenettely. Valinnanperusteet julkaistaan Filosofisen tiedekunnan sivuaineoppassaa vuoden vaihteessa.

Opintoneuvonta:
Amanuenssi Mira Tuononen (ohjaus ja psykologia)
opo.haku@uef.fi
p.0294452034

Ohjauksen koulutus on yliopistollinen yhteisö, jossa tutkitaan ja kehitetään ohjauksen ammattikäytäntöjä sekä opiskellaan oppilaan- ja opinto-ohjaajiksi ja ohjaustyön asiantuntijoiksi. Ohjauksen koulutus vastaa osaltaan kansallisesta opinto-ohjaajien koulutustehtävästä ja alan yliopistollisesta tutkimuksesta. Tämän yhteisön oleellinen osa ovat opiskelijat ja toimintaperiaatteina ovat avoin vuorovaikutus, keskinäinen arvostus ja toiminnan kehittävä arviointi. Opiskelu ja oppiminen toteutuvat sekä itsenäisesti että yhteistoiminnallisesti, kokemustietoa ja tutkimus- ja teoriatietoa yhdistäen sekä yliopiston opiskelutilanteita ja kentän työssä oppimisen tilanteita hyödyntäen. Ohjaus oppiaineena on monitieteinen tiedonala, jolla on perustansa ohjaus- ja neuvontapsykologiassa sekä kasvatustieteissä. Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutus suuntautuu koulutuksen, ammattien ja työn maailmaan tavalla, jota voidaan laajemmin kutsua elämänuraohjaukseksi (career guidance and counselling). Tutkimuksen keskeisinä alueina ovat ohjausvuorovaikutus, ohjauksen toimintakulttuurit ja palvelujärjestelmät sekä koulutus- ja työpolut elämänkulussa.

Ohjauksen koulutus toteuttaa seuraavia koulutusohjelmia:

 

OPINTO-OHJAAJAN SIVUAINEOPINNOT 60 OP

Ohjauksen sivuaineopinnoissa opiskelija hankkii laaja-alaisen ohjausasiantuntijuuden ja ammattitaidon toimia koulutus- ja työsiirtymien ja elämänkulkujen muotoutumisen tukena.  Opiskelija saa asetusten mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana sekä monipuoliset ammatilliset valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä. Opiskelijalla on ohjausprosessien sekä ohjauksellisten ja konsultatiivisten työtapojen asiantuntemusta, taitoja toimia eri-ikäisten toimijuuden tukena sekä vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamista ja eettistä arviointitaitoa. Hän tunnistaa moninaisuuden ja monikulttuurisuuden merkityksen ohjaustyön kulttuurisena perustana.  Opiskelijalla on ohjauksen palvelujärjestelmien ja eri ohjausympäristöjen tuntemusta. Hän kykenee erilaisten ohjausympäristöjen analysointiin, ohjaustyön suunnitteluun ja arviointiin. Hänellä on valmiuksia osallistua sosiaalisesti kestävän kehityksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen. Opinnot ajoittuvat kahdelle lukuvuodelle, eikä niitä ole mahdollista tehdä yhden lukuvuoden aikana.