Oppaan Sivuaineet Matematiikassa, Joensuun kampus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Matematiikan alalla voi suorittaa vapaasti seuraavia sivuainekokonaisuuksia. Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä.

  

Matematiikan perusopinnot (25 op) 3319211

Differentiaalilaskenta                                                                           4 op

Integraalilaskenta                                                                                4 op

Johdatus matematiikkaan                                                                   4 op

Alkeisanalyysi                                                                                     4 op

Usean muuttuja differentiaalilaskenta                                                   9 op

 

 

 

Matematiikan aineopinnot opettajille, sivuaine (35 op) 3319426

Reaalianalyysi                                                                                  8 op

Algebra a                                                                                         4 op

Euklidinen geometria                                                                        4 op

Lineaarialgebra a                                                                              5 op

Tilastotieteen peruskurssi opettajille                                                   2 op

Todennäköisyyslaskenta a                                                                 4 op

 

Toinen seuraavista opintojaksoista:

Koulumatematiikan harjoituskurssi 4 op

Teknologia matematiikan opiskelun tukena 4 op

 

Valinnaiset matematiikan opinnot                                                       4 op

 

Suositeltavia vaihtoehtoja aineopintojen valinnaisiksi kursseiksi ovat:

 

Algebra b                                                                                            4 op

Differentiaaliyhtälöt a                                                                           4 op

Johdatus topologiaan                                                                           4 op

Lineaarialgebra b                                                                                 4 op

Todennäköisyyslaskenta b                                                                    4 op

Numeerisen laskennan alkeet                                                               4 op

Koulumatematiikan harjoituskurssi                                                        4 op

Teknologia matematiikan opiskelun tukena                                             4 op                                                         

 

Matematiikan aineopinnot, sivuaine (35 op) 3319421

Lineaarialgebra a                                                                                5 op

Reaalianalyysi                                                                                    8 op

Sarjat ja integraalit                                                                             8 op

Todennäköisyyslaskenta a                                                                   4 op

Valinnaiset opinnot                                                                            10 op

 

Suositeltavia vaihtoehtoja aineopintojen valinnaisiksi kursseiksi ovat:

 

Algebra a                                                                                           4 op

Algebra b                                                                                           4 op

Analyysin harjoitustyö                                                                         2 op

Euklidinen geometria                                                                          4 op

Euklidisen geometrian jatkokurssi                                                        2 op

Differentiaaliyhtälöt a                                                                         4 op

Differentiaaliyhtälöt b                                                                         4 op

Diskreetti matematiikka                                                                      8 op

Johdatus topologiaan                                                                          4 op

Lineaarialgebra b                                                                               4 op

Lukuteoria a                                                                                      4 op

Matemaattinen mallintaminen                                                             5 op

Numeerinen analyysi                                                                          8 op

Numeerisen laskennan alkeet                                                              4 op

Tilastotieteen peruskurssi opettajille                                                    2 op

Todennäköisyyslaskenta b                                                                   4 op

Teknologia matematiikan opiskelun tukena                                           4 op

 

 

Matematiikan syventävät opinnot (30 op) 3319440

Kurssit valitaan matematiikan pääaineopiskelijan tutkintoihin kelpuutettavien kurssien joukosta. Kokonaisuuden suorittamiseksi laaditaan etukäteen henkilökohtainen opintosuunnitelma. 

 

Neuvonta, lisätiedot ja kokonaisuusmerkinnät: Opintosihteeri Hanna Laukkanen hanna.laukkanen@uef.fi