Oppaan Sivuaine: Historia, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

HISTORIA SIVUAINEENA

Historiaa voi opiskella vapaasti sivuaineena perus-, aine- ja syventävät opinnot. Historian perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen valitaan aineopintoihin ja syventäviin opintoihin suuntautuminen joko Suomen tai yleiseen historiaan.

Historian perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelija

Historian aineopinnot (35 op) suoritettuaan opiskelija

Historian syventävät opinnot (65 op) suoritettuaan opiskelija

Sivuaineopinnot aloitetaan Historian alkutentillä (5 op), jolla opiskelija saavuttaa perusvalmiudet menetykselliseen historian opiskeluun. Tentti on suoritettava hyväksytysti syyslukukauden aikana Itä-Suomen yliopiston Exam-tenttijärjestelmässä. Opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä Historia ajankohtaisena tieteenä -opintojaksolle osallistumiselle.

Opintoneuvonta ja opintokokonaisuuksien koostaminen: amanuenssi Riikka Myllys