Oppaan Sivuaine: Sosiologia, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Seuraattehan Yammerin UEF Ajankohtaista // UEF Current News - ja UEF opiskelijat // UEF students group -ryhmiä. Näistä ryhmistä saatte ajankohtaisen informaation koronavirustilanteeseen liittyen. Lisäksi kannattaa seurataYhteiskuntatieteiden laitoksen opiskelijat, Joensuu -ryhmäämme Yammerissa. Opettajamme informoivat opintojaksoilleen ilmoittautuneita opintojaksojen suoritutapojen muutoksista WebOodin kautta sähköpostitse, siksi ei kannata poistaa ilmoittautumistietojaan opintojaksoilta.

Yliopiston sivuilla kootusti ajankohtaista tietoa, käyttehän lukemassa: uef.fi/koronavirus.

Exam-tenttejä ei ole mahdollista suorittaa Itä-Suomen yliopistossa toistaiseksi. Opintojaksokuvauksissa on kerrottu opintojakson suoritustavat. Jos opintojakson ainoa suoritustapa on kirjatentti, niin ota yhteyttä vastuuopettajaan ja sovi korvaavasta suoritustavasta. Kirjastojen kiinniolo vaikuttaa tarvittavan oppimateriaalin saamiseen. Tällä voi olla vaikutuksensa siihen, miten korvaavia suoritustapoja on mahdollista järjestää.

 

SOSIOLOGIA SIVUAINEENA

Sosiologia sopii sivuaineeksi ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, miksi asiat ovat siten kuin ovat ja miten ne voisivat olla toisin, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja minkälaiset prosessit säätelevät ihmisten sosiaalista toimintaa ja ajattelua. Sellaiselle, joka miettii esimerkiksi, miten yhteiskunnallinen hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuu, mistä eriarvoisuus ja syrjintä aiheutuvat, miten ihmisen toiminta riippuu yhteisöstä ja suhteista toisiin ihmisiin, miten koulutus- ja työmarkkinat, organisaatiot ja erilaiset ryhmät toimivat tai kuinka yhteiskunnan rakenne ja kulttuuri muuttuvat, sosiologian opiskelu tarjoaa kiinnostavia näkökulmia.

Sosiologiaa voi vapaasti opiskella sivuaineena sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla.  Osa opetuksesta järjestetään vain Joensuussa, osa Kuopiossa (J= Joensuussa, K= Kuopiossa).


HUOM. Yhteiskuntatieteet, Joensuu/Yhteiskuntatieteet,Kuopio/Sosiaalitieteet, Kuopio hakukohteissa aloittaneet opiskelijat eivät voi valita sivuaineekseen sosiologian perus- ja/tai aineopintokokonaisuuksia opetussuunnitelmissa olevista päällekkäisyyksistä johtuen.

Sosiologian syventävät opinnot ovat samat pääaine- ja sivuaineopiskelijoille. Sosiologian syventävien opintojen sisältöön voi tutusta Sosiologia YTM -oppaassa.

Yhteiskuntatieteiden (hakukohde: Yhteiskuntatieteet, Joensuu) pääaineopiskelijoiksi sosiologian aineopintojen jälkeen pääainettaan vaihtavat sosiologian sivuaineopiskelijat: olkaa yhteydessä sosiologian amanuenssiin sosiologian aineopintojen täydentämisestä.

Lisätietoja sosiologian opiskelusta sivuaineena: amanuenssi Minna Paronen

Kokonaisuusmerkinnät

Sosiologian opintokokonaisuudet koostaa amanuenssi Minna Paronen. Kokonaisuusmerkintäpyynnöt joko sähköpostitse (etunimi.sukunimi@uef.fi) tai henkilökohtaisesti käymällä.

Opintokokonaisuutta haettaessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:


Yhteiskuntatieteiden laitoksen ohjeet kirjallisten töiden kirjoittamiseen löytyvät yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä.

 

Yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisö

Yhteiskuntatieteiden laitoksen opiskelijat, Joensuu- Yammer

5514199 SOSIOLOGIAN PERUSOPINNOT (SIVUAINE) 25 OP

Osa opetuksesta järjestetään vain Joensuun kampuksella, osa vain Kuopion kampuksella. Katso opintojaksokuvaukset!

Joensuun kampuksella opiskelevat
Kaikille yhteiset opintojaksot 15 op:
5514101 Sosiologian perusteet 5 op
5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op***
5514110 Sosiologian teoriakirjallisuus, sivuaineopiskelijat 5 op
Valinnaiset temaattiset opintojaksot 10 op, opiskelija valitsee kaksi seuraavista:
5514132 Kriminologia 5 op TAI 5311419 Oikeussosiologia ja kriminologia 5 op
5514133 Numerotiedon politiikka 5 op
5514122 Rasismin sosiologia 5 op TAI 2320469 Rasismi, antirasismi ja monikulttuurisuus yhteiskunnassa ja koulussa 5 op - opintojaksoa 2320469 ei järjestetä, sen tilalla on opintojakso 5514134 Antirasismin perusteet, 5 op. 
5514123 Suomalainen koulu 5op
5514124 Tytöstä naiseksi 5op
Muut mahdolliset temaattiset opintojaksot (5525198 sekä mahdolliset muut opintojaksot), ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Kuopion kampuksella opiskelevat
Kaikille yhteiset opintojaksot 15 op:
5524101 Sosiologian perusteet 5 op
5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op ***
5514110 Sosiologian teoriakirjallisuus, sivuaineopiskelijat 5 op
Valinnaiset temaattiset opintojaksot 10 op, opiskelija valitsee kaksi seuraavista:
5514132 Kriminologia 5 op TAI 5311419 Oikeussosiologia ja kriminologia 5 op
5514122 Rasismin sosiologia 5 op TAI 2320469 Rasismi, antirasismi ja monikulttuurisuus yhteiskunnassa ja koulussa 5 op - opintojaksoa 2320469 ei järjestetä, sen tilalla on opintojakso 5514134 Antirasismin perusteet, 5 op. 
5514123 Suomalainen koulu 5 op
5514124 Tytöstä naiseksi 5op
5514133 Numerotiedon politiikka 5 op
Muut mahdolliset temaattiset opintojaksot, ilmoitetaan opetusohjelmassa.

*** Jos opintojakso Modernin Suomen rakennemuutokset kuuluu pääaineen (tai toisen sivuaineen) opintoihin, suoritetaan opintojakson tilalla yksi sosiologian perusopintojen temaattinen opintojakso.

5514299 SOSIOLOGIAN AINEOPINNOT (SIVUAINE) 35 OP

Osa opetuksesta järjestetään vain Joensuun kampuksella, osa vain Kuopion kampuksella. Katso opintojaksokuvaukset!

Joensuun kampuksella opiskelevat
Kaikille yhteiset opintojaksot:
5525210 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, luennot 2 op
5525211 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, kirjallisuus 3 op
5525205 Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 op ****
5514210 Sosiologian menetelmäkirjallisuus, sivuaineopiskelijat 5 op   
5514215 Sosiologian proseminaari 5 op
Valinnaiset temaattiset opintojaksot 15 op, opiskelija valitsee kolme seuraavista:
5514263 Jälkimoderni yhteiskunta ja sen rajankäynnit 5 op
5514223 Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa 5 op
5514239 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa 5 op (opintojakson aiempi nimi Teknotiede yhteiskunnassa)
5515221 Työelämä murroksessa 5 op TAI 5515263 Työelämä murroksessa, kirjallisuus 5 op
5514229 Uskonnon sosiologia 5 op
5514245 Valta ja hallinta 5 op
5514231 Yhteiskunnan etniset ja kulttuuriset suhteet 5 op (opintojakson aiempi nimi Monikulttuurisen yhteiskunnan sosiaaliset verkostot)
Muut mahdolliset temaattiset opintojaksot (5525298 sekä mahdolliset muut opintojaksot), ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Kuopion kampuksella opiskelevat
Kaikille yhteiset opintojaksot:
5524210 Sosiologian teoriat 5 op    
5524214 Sosiaalitieteiden klassikot 5 op****
5514210 Sosiologian menetelmäkirjallisuus, sivuaineopiskelijat 5 op   
5514215 Sosiologian proseminaari 5 op (Kuopiossa proseminaari tehdään opintojakson 5514225K Sosiologian kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma yhteydessä)
Valinnaiset temaattiset opintojaksot 15 op, opiskelija valitsee kolme seuraavista:
5514239 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa 5 op (ent. nimi Teknotiede yhteiskunnassa)
5515263 Työelämä murroksessa, kirjallisuus 5 op
5514229 Uskonnon sosiologia 5 op
5514245 Valta ja hallinta 5 op
5514231 Yhteiskunnan etniset ja kulttuuriset suhteet 5 op (ent. nimi Monikulttuurisen yhteiskunnan sosiaaliset verkostot)
Muut mahdolliset temaattiset opintojaksot, ilmoitetaan opetusohjelmassa.

**** Jos 5525205 Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 op tai 5524214 Sosiaalitieteiden klassikot 5 op kuuluu pääaineen opintoihin, suoritetaan klassikoiden tilalla yksi sosiologian aineopintojen valinnainen temaattinen opintojakso.