Oppaan Sivuaine: Kansainvälistymisen opintokokonaisuus, 2018-19 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

KANSAINVÄLISTYMISEN OPINTOKOKONAISUUS 2018-19

 

Opinto-oikeus

Kokonaisuus on vapaasti valittavissa, ts. sivuaineen opinto-oikeutta ei tarvitse hakea eikä osallistujien määrää ole rajattu. Opintokokonaisuus on tarkoitettu suomenkielisille tai suomenkielisissä koulutuksissa opiskeleville.

Osaamistavoitteet

Kansainvälistymisen opinnot suorittanut opiskelija

 • tiedostaa kulttuurien välisiä eroja ja niiden merkityksen vuorovaikutukselle
 • osaa tarkastella omaa kulttuuriaan vertailevasta näkökulmasta ja sopeuttaa käyttäytymistään ja viestintäänsä tilanteen mukaisesti
 • on saanut valmiuksia toimia globaalissa ja monikulttuurisessa työelämässä
 • on vahvistanut ja monipuolistanut kieli- ja viestintätaitojaan

Yhteyshenkilöt

Opintokokonaisuutta koordinoivat amanuenssi Hanna Reinikainen (YHKA, Kuopio) ja suunnittelijat Juuso Loikkanen (FILO, Joensuu) ja Mia Laurila (kv-liikkuvuuspalvelut, Joensuu). Sähköposti: kv-opintokokonaisuus@uef.fi.

Opintokokonaisuuden sisältö

 • Opintokokonaisuuteen on valittava opintoja vähintään kahdesta moduulista yhteensä vähintään 25 op.
 • Yhdestä moduulista opintoja voi suorittaa enintään 15 op.
 • Ulkomailla suoritetuilla opinnoilla korvataan ensisijaisesti tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja; ylimääräiset opinnot voi liittää tähän kokonaisuuteen.
 • Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja, jotka ovat sisältyneet tai sisältyvät toiseen opintokokonaisuuteen.
 • Opintokokonaisuuteen kiinnitettävät opintojaksot tulee olla suoritettu yliopisto-opintojen aikana.

HUOM! Kurssikuvaukset ja aikataulut näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehden kautta.

1131020, Kansainvälistymisen opintokokonaisuus (25-35 OP)

MODUULI 1: Kotikansainvälistyminen (enintään 15 op)

Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisille opiskelijoille ja kouluttautuminen kv-opiskelijoiden vertaistuutoriksi

 • 1131022 Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorikoulutus (2 op)
 • 1131012 Toimiminen kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorina (2 op)
 • 1131013 Vaihto-opiskelijoiden tuutorikoulutus (1 op)
 • 1131014 Toimiminen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tuutorina (2 op)
 • 1131015 Toimiminen seniorituutorina (1-2 op) (vain kv-opiskelijoille)

Suoritetut vieraskieliset opintojaksot, jotka eivät kuulu opiskelijan muihin opintokokonaisuuksiin.

Osallistuminen vierailevien luennoitsijoiden vieraskielisille luennoille ja saamalla osallistumisesta jonkin suoritusmerkinnän kyseisen oppiaineen käytäntöjen mukaisesti.

Ylioppilaskunnan kansainvälinen toiminta

 • 1131017 Osallistuminen kansainväliseen ainejärjestö- ja kerhotyöskentelyyn (1 op)
 • 1131019 Language Cafe, vetäjä (2 op)
 • 8015309 Language Cafe, osallistuja (1 op)

MODUULI 2: Kansainvälinen harjoittelu (enintään 15 op)

Moduulin 2 opintoja voi suorittaa opintojaksolla 1131021 Kansainvälinen harjoittelu (3-5 op), oman pää- tai sivuaineen kansainvälisellä työharjoittelulla tai muulla vapaavalintaisella kv-työharjoittelulla, jota ei ole kiinnitetty mihinkään opintokokonaisuuteen

MODUULI 3: Opinnot ulkomailla (enintään 15 op)

Yliopisto-opintojen aikana suoritettuja opintojaksoja ulkomaalaisessa korkeakoulussa. Yksittäiset kurssit, joilla ei voi korvata pakollisia tai vapaavalintaisia opintoja pää- tai sivuaineesta, voidaan sijoittaa kansainvälistymisen opintokokonaisuuteen. Vaihdossa suoritettuja korkeakoulutasoisia kieliopintoja voi käyttää myös moduuliin 4.

MODUULI 4: Kulttuurien moninaisuus ja kieliopinnot (enintään 15 op)

Alla mainittujen kurssien* lisäksi kokonaisuuteen voi valita myös muita kulttuurien väliseen kohtaamiseen ja viestintään liittyviä opintoja, joita ei ole liitetty muihin opintokokonaisuuksiin. Opinnot voivat olla ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettuja kieliopintoja, mahdollisia muita kielikeskuksessa suoritettuja tai hyväksiluettuja kieliopintoja (pois lukien tutkintoon pakollisina kuuluvat kurssit sekä kertauskurssit ja vastaavat) sekä opetusyhteistyönä UEFin opiskelijoille tarjolla olevia tiettyjä Savonia-ammattikorkeakoulun (ks. syksy ja kevät) ja Karelia-ammattikorkeakoulun (ks. tarjonta) vapaavalintaisia kielten opintojaksoja. Moduuliin voi sisällyttää myös yhteistyöverkostoissa suoritetut kulttuurien kohtaamiseen liittyvät kurssit, esim. UniPid-, UArctic-, NOVA- ja Epic Challenge-opinnot.

 • 2235240 Osallistuminen vaihtopienryhmätyöskentelyyn (2 op)
 • 2321104 Introduction to intercultural encounters (5 op)
 • 2321101 Intercultural communication competence (5 op)
 • 2321102 Components of cultural multiplicity (5 op)
 • 2321105 Ethics in intercultural interaction (5 op)
 • 2321103 Multicultural project (5 op)
 • 2125124 Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet (5 op)
 • 2128124 Etnisyys, monikulttuurisuus ja sukupuoli (5 op)
 • 2124828 Asioimistulkkaus terveydenhuollossa (5 op)

 • 2120231 Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet: Esimerkkinä Suomen venäjänkieliset (5 op)

 • 2131495 Venäläisen ja neuvostoliitolaisen kulttuurielämän muotoja 4 op

 • 2131422 Venäjän kirjallisuus ja yhteiskunta (3 op)

 • 2121601 Johdatus karjalan kieleen ja kulttuuriin (3 op)
 • 2121609 Karjalainen kulttuuri I (4 op)
 • 2121713 Nykynäkökulmia Karjalaan ja karjalaisuuteen (3 op)
 • 2121814 Karjalainen rituaaliperinne (5 op)
 • 2120232 Kulttuuriset kohtaamiset: valinnainen opintojakso (2-5 op)
 • 2132216 Kulttuurintuntemus (ruotsi) (5 op)
 • 2131411 Johdatus venäjän opintoihin (3 op)
 • 2131409 Venäjän historia ja kulttuuri (3 op)
 • 2131422 Venäjän kirjallisuus ja yhteiskunta (3 op)
 • 2131526 1800-luvun venäläinen kirjallisuus (3 op)
 • 2131518 Venäjän kulttuurihistorian kysymyksiä (3 op)
 • 2132522 Ranskan 1900- ja 2000-luvun kirjallisuus (5 op)
 • 2132523 Ranskan kulttuuri (3 op)
 • 2132627 Ranskan historia (3 op)
 • 2130916 Kulttuurityöpaja I (saksa) (5 op)
 • 2130919 Saksa haltuun! (5 op)
 • 2131037 Saksankielisten maiden tuntemus (5 op)
 • 2133007 Japanin kielen ja kulttuurin johdantoluennot (2 op)
 • 2133011 Japanin perinteinen kulttuuri (5 op)
 • 2133107 Japanin kirjallisuus (5 op) 
 • 5514122 Rasismin sosiologia, 5 op
 • 5516104 Approaching Culture: Encounters, Representations, Cultural Identities (5 op)*
 • 5516127 Introduction to Global Ethics (5 op)*
 • 5516122 Racism, Prejudice and Cultural Discrimination (5 op)*
 • 8014205 Kiinalainen kulttuuri- ja tapatieto (2 op)
 • 8014201 – 8014202 Kiina 1 – 2 (4 op/kpl)
 • 8014251 Latinan peruskurssi (2 op)
 • 8014051 – 8014054 Ranska 1 – 4 (4 op/kpl)
 • 8014001 – 8014004 Saksa 1 – 4 (4 op/kpl)
 • 8014101 – 8014104 Venäjä 1 – 4 (4 op/kpl)
 • 8014151—8014154 Espanja 1 - 4 (4 op/kpl)

*= ensisijaisesti Border Crossing -maisteriohjelman ja yhteiskuntatieteiden vaihto-opiskelijoille; muille vain, jos ryhmiin mahtuu

Neuvonta ja opintokokonaisuuden sulkeminen:

kv-opintokokonaisuus@uef.fi

Kokonaisuusmerkintää hakiessasi ilmoita nimesi, opiskelijanumerosi ja mitä opintoja haluat kokonaisuuteen liitettävän.