Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8020390 Tekniikan tiedonhaku, 1 op 
Tunniste 8020390  Voimassaolo 01.01.2021 -
Nimi Tekniikan tiedonhaku  Lyhenne TH TEK 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kirjasto (J,K,S) 

Opettajat
Nimi
Marja Kuittinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee oman koulutusalansa tieteellisen julkaisuprosessin sekä tärkeimmät kirja- ja lehtiartikkelitietokannat. Opiskelija tutustuu myös muihin keskeisiin tieteellisen tiedon lähteisiin ja avoimen tieteen mahdollisuuksiin.
Opiskelija osaa tehdä haettavan aiheen käsiteanalyysin, laatia hakulauseita, tehdä tiedonhakuja sekä arvioida hakujen tuloksia.
Opiskelija osaa käyttää tiedonlähteitä eettisesti ja juridisesti oikein, sallitut käyttötavat tuntien ja plagiointia välttäen.
Opiskelija ymmärtää yhtäläisyydet ja erot tieteellisen tiedon ja työelämässä tarvittavan ammatillisen tiedon hankkimisen sekä tiedonlähteiden välillä.

 
Sisältö 

- tieteellisen julkaisutoiminnan, aineistojen luotettavuuden arvioinnin ja tekijänoikeuden perusteet
- tiedonhaun aiheen analysointi ja hakulauseiden laatiminen
- suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi
- oman alan kotimaisten ja kansainvälisten tietokantojen käyttö

 
Suoritustavat 

Hyväksytysti tehdyt harjoitustehtävät.

 
Toteutustavat 

Verkkokurssi. Kurssi suoritetaan perehtymällä oppimateriaaliin Moodlessa ja tekemällä harjoitustehtävät.

 
Oppimateriaalit 

Sisältyy kokonaisuudessaan verkkokurssiin.

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty / Hylätty

 
Opettajat 

Merja Kuittinen, Helena Jäntti

 
Ajankohta 

Syyslukukausi.

 
Tarjontatieto 

Kurssi tarjotaan toisen opintoperiodin aikana.

 
Avainsanat 

tiedonhaku; tiedonhankinta; tiedonlähteet; tekniikka; automaatio

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa


Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: