Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5216021 Markkinointi ja myynti – integroiva oppimistehtävä, 1 op 
Tunniste 5216021  Voimassaolo 16.03.2021 -
Nimi Markkinointi ja myynti – integroiva oppimistehtävä  Lyhenne Markkinointi ja 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0324 Liiketaloustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kauppatieteet, Joensuu (J), Kauppatieteet, Kuopio (K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Tiedot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- Kuvata markkinoinnin ja myynnin keskeiset käsitteet ja käytänteet

- Ymmärtää markkinoinnin ja myynnin rooli nykyaikaisessa liiketoiminnassa

 

Taidot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee:

- Käyttämään markkinoinnin ja myynnin päätöksentekoon ja johtamiseen tarvittavia apuvälineitä ja analyysejä nykypäivän dataintensiivisessä liiketoimintaympäristössä

- Soveltamaan vastuullisuuden näkökulmia liiketoiminnan kehittämisessä

- Tutkimaan ja analysoimaan kohdemarkkinoita, ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä, laatimaan markkinointisuunnitelman, hyödyntämään digitaalisia markkinointikanavia ja analytiikka sekä arvioimaan markkinointistrategian onnistumista

 
Sisältö 

- Markkinoinnin johtaminen

- Kuluttajakäyttäytyminen

- Vastuullinen markkinointi

- Digitaalinen liiketoiminta

 
Suoritustavat 

Itsenäinen työskentely

 
Toteutustavat 

Kirjallinen raportti

 
Oppimateriaalit 

Ei erillistä oppimateriaalia

 
Arvosteluperusteet 

Arviointi:

0-5

Kirjallinen raportti

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi

 
Tarjontatieto 

Aineopinnot

 
Kampus 

Kuopio, Joensuu

 
Lisätietoja 

Tarjolla vain Teollisuusautomaation DI-muuntokoulutuksen suorittajille

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa