Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5216021 Markkinointi ja myynti – integroiva oppimistehtävä, 1 op 
Tunniste 5216021  Voimassaolo 16.03.2021 -
Nimi Markkinointi ja myynti – integroiva oppimistehtävä  Lyhenne Markkinointi ja 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0324 Liiketaloustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kauppatieteet, Joensuu (J), Kauppatieteet, Kuopio (K) 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa