Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5216205 Digital Transformation in Business 1, 4 op 
Tunniste 5216205  Voimassaolo 05.03.2021 -
Nimi Digital Transformation in Business 1  Lyhenne DTB1 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0324 Liiketaloustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kauppatieteet, Joensuu (J), Kauppatieteet, Kuopio (K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Knowledge related

Student will be able to:

Define theoretical perspectives and the main concepts used for describing and analyzing digital transformation

Understand the role of digital transformation in modern business

Analyze digital transformation process from different managerial perspectives (e.g., IT, customers, business model transformation, organization)

 

Skills related

Student will be able to:

Interpret the trends and realities of digitalization in relation to business development

Recognize the importance of digital transformation for modern business survival and development

Compare and analyze various digital transformation processes through real-life cases

 
Sisältö 

What is digital transformation: key concepts and ecosystem thinking

Business perspective on digital transformation

Information technology perspective on digital transformation

Managing digital transformation

Managing business model transformation

Managing business process redesign

 
Suoritustavat 

Individual learning

 
Toteutustavat 

Online material and video lectures

Online exercises and tests

 
Oppimateriaalit 

Articles and other study material provided by the teacher (obligatory)

Video lectures (obligatory)

 
Arvosteluperusteet 

Assessment:

0-5.

Emphasis on the final grade:

MOOC course: online exercises and tests (100 %)

 
Ajankohta 

Spring semester

 
Tarjontatieto 

Bachelor’s level

 
Avainsanat 

Digital transformation

 
Kampus 

Online: Kuopio, Joensuu

 
Lisätietoja 

Language: English

Please note that successfully completing the “Digital Transformation in Business 1” (4 ECTS) is required before choosing an optional block “Digital Transformation in Business 2” (written assignments and online exam, 2 ECTS).

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista WebOodissa Digital Transformation in Business 1  Luento- ja harjoituskurssi  Markus Raatikainen  07.01.22 -31.07.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa