Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8022050 Tutkimusaineistonhallinnan perusteet, 1 op 
Tunniste 8022050  Voimassaolo 01.01.2021 -
Nimi Tutkimusaineistonhallinnan perusteet  Lyhenne TH RDM 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kirjasto (J,K,S) 

Opettajat
Nimi
Anne Karhapää 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija

- ymmärtää hyvän aineistonhallinnan merkityksen ja osaa noudattaa hyviä ja vastuullisia datanhallinnan käytäntöjä koko datan elinkaaren ajan.

 - osaa tehdä aineistonhallintasuunnitelman osana tutkimussuunnitelmaa ja päivittää sitä.

- on tietoinen oman organisaation aineistonhallinnan linjauksista ja ohjeista.

 
Sisältö 

Opintojaksolla käydään läpi tutkimusaineistonhallinnan ja aineistonhallintasuunnitelman perusteet:

- tutkimusdatan tallentaminen ja käsittely tutkimuksen aikana, Itä-Suomen yliopiston IT-palvelut ja muut tutkijalle käytössä olevat tallennusratkaisut sekä datanhallinnan palvelut, tietoturvan huomioiminen datanhallinnassa

- lainsäädäntö ja eettiset periaatteet aineistonhallinnassa, tutkimusaineistoon liittyvät sopimukset, aineiston tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet, tietosuojan ja henkilötietojen käsittelyn huomioiminen aineistonhallinnassa

- tutkimusaineiston dokumentaatio ja metadata, miten tuotetaan ja julkaistaan tutkimusaineiston metadata

- tutkimusdatan avaaminen, millaisia mahdollisuuksia ja velvollisuuksia avaamiseen liittyy

- tutkimusaineiston säilyttäminen tutkimuksen jälkeen, Itä-Suomen yliopiston ohjeet tutkimusaineiston säilyttämiseen

- aineistonhallintasuunnitelman tekeminen, DMPTuuli työkaluna.

 
Toteutustavat 

Itsenäinen verkko-opiskelu ja oppimistehtävät.

 
Oppimateriaalit 

Itä-Suomen yliopiston aineistonhallinnan ohjeet ja muu verkkomateriaali.

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty/hylätty

 
Opettajat 

Anne Karhapää, Kaisa Hartikainen, Taisa Sallinen.

 
Avainsanat 

tutkimusdata, aineistonhallinta

 
Kampus 

Joensuu, Kuopio

 
Lisätietoja 

Huomaa, että tämä opintojakso vastaa osin tutkimusdatamodulia joka oli osa opintojaksoa Tutkimuksen tiedonhaku ja -hallinta 2 op 2017-2021.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu Tutkimusaineistonhallinnan perusteet  Verkkokurssi  Anna-Kaisa Hartikainen,
Helena Jäntti,
Anne Karhapää,
Taisa Sallinen 
01.09.21 -12.06.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa