Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621442 Digikoulu, 2 op 
Tunniste 3621442  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Digikoulu  Lyhenne DKO 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Digikoulu-kurssin tavoitteena on tarjota yleiskatsaus digitaalisesta murroksesta, ajankohtaisista digitaalisista trendeistä ja teknologioista, automaatiotyypeistä, digitaalisesta työstä, yleisesti käytetyistä pilvipalvelualustoista sekä esineiden internetistä (IoT). Kurssin jälkeen osallistujalla on paremmat valmiudet lähteä kehittämään organisaationsa digitalisaatiota ja hyödyntää digitaalisia työkaluja omassa päivittäisessä työssään.

 
Sisältö 

Kurssi sisältää seuraavat osiot: johdanto, digitalisaation trendit, digitalisaatio ja automaatio, digitaalinen työ ja yhteistyöalustat, pilvilaskenta ja pilvipalvelut, ja Internet of Things. Lisäksi kurssi sisältää käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, joissa kokeillaan digitaalisia työkaluja ja palveluita, esimerkiksi tiedon varastointia pilvialustoissa. Kurssi on rakennettu osana Digikeskus (Digiteknologian TKI-ympäristö) -hankkeen toimintaa.

 
Suoritustavat 

Verkkokurssi, monivalintatentti, harjoitukset, mahdolliset oheistapahtumat digitalisaatioon liittyen

 
Toteutustavat 

Kurssi toteutetaan DigiCampus Moodlessa                                   

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali (pdf, video), artikkelit, webmateriaali  keskustelevasta tekoälystä ja digitalisaatiosta, pilvipalvelualustat, Office 365 -palvelualusta                              

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty / Hylätty                   

 
Edellytykset 

Ei esivaatimuksia,

 
Ajankohta 

Kevät 2021 - Syksy 2021

 
Tarjontatieto 

Tämä kurssi on avoinna kaikille

 
Lisätietoja 

Kurssin sivu DigiCampus Moodlessa:

target=_blank>https://digicampus.fi/course/view.php?id=913

Kurssiavain: DKO21. Kurssi on avoinna huhtikuusta 2021 vuoden 2021 loppuun

Opetuskieli: Suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa