Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621441 Digitalisaatio ja keskusteleva tekoäly, 2 op 
Tunniste 3621441  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Digitalisaatio ja keskusteleva tekoäly  Lyhenne DKT 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Digitalisaatio ja keskusteleva tekoäly -kurssin tavoitteena on tarjota perusteet digitalisaatioon liittyvistä uusista teknologioista, digitaalisen muutoksen toteuttamisesta ja keskustelevan tekoälyn (keskustelevan tekoälyn laitteet ja sovellukset, älykkäät chatbotit, automaattinen puheentunnistus, Google Machine Learning) mahdollisuuksista osana digitalisaatiota. Kurssin asioita voidaan hyödyntää esimerkiksi organisaatioiden asiakaspalvelun modernisointiin

 
Sisältö 

Kurssi sisältää seuraavat osiot: johdatus digitalisaatioon, digitalisaation hallinta ja digitaalinen murros, älykkäät digitaaliset teknologiat, digitaalinen asiakaspalvelu, keskustelevan tekoälyn käsitteet ja keskustelevan tekoälyn hyödyt ja mahdollisuudet. Lisäksi kurssimateriaalissa on esimerkkejä ja harjoituksia, joissa tutustutaan uusiin keskustelevaa tekoälyä tukeviin teknologioihin: Amazon Lex ja Polly, Azure QnA Maker, Alexa Skills, Google Dialog Flow.

 
Suoritustavat 

Verkkokurssi, monivalintatestit

 
Toteutustavat 

Kurssi toteutetaan DigiCampus Moodlessa                                   

 

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali (pdf, video), artikkelit, webmateriaali  keskustelevasta tekoälystä ja digitalisaatiosta, keskustelevan tekoälyn palvelut                             

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty / Hylätty                   

 
Edellytykset 

Ei esivaatimuksia, aito kiinnostus digitalisaatiota ja keskustelevaa tekoälyä kohtaan auttaa kurssin suorittamisessa                

 
Ajankohta 

Kevät 2021- syksy 2021

 
Tarjontatieto 

Tämä opintojakso on avoinna kaikille

 
Lisätietoja 

Kurssin sivu DigiCampus Moodlessa: https://digicampus.fi/course/view.php?id=691.

Kurssiavain: DKT21. Kurssi on avoinna helmikuusta 2021 vuoden 2021 loppuun

Opetuskieli: Suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa