Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
2310514 Mediataidot digitaalisissa oppimisympäristöissä, 5 op 
Tunniste 2310514  Voimassaolo 01.01.2020 -
Nimi Mediataidot digitaalisissa oppimisympäristöissä  Lyhenne Mediataidot dig 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0141 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto 

Opettajat
Nimi
Sini Kontkanen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • tuntee median ja digitaalitekniikan mahdollisuuksia sekä opetuksessa että oppimisessa.
  • osaa soveltaa mediankäyttöön, viestintään, monilukutaitoon, mediakasvatukseen ja teknologiaan liittyvää tietoa erilaisiin oppimisympäristöihin.
  • osaa etsiä, hyödyntää ja tuottaa informaatiota ja mediasisältöjä vastuullisesti ja turvallisesti eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat huomioon ottaen sekä opettaa näitä taitoja erilaisissa oppimisympäristöissä.
 
Sisältö 

Digiteknologioiden käyttäminen erilaisissa oppimisympäristöissä. Digitaalisten ja monimediaisten materiaalien tuottaminen. Monilukutaidon vahvistaminen. Vastuullinen ja turvallinen toiminta mediaympäristöissä.

 
Suoritustavat 

Verkko-opinnot: omatoiminen työskentely 135 t.

 
Oppimateriaalit 

Kirjallisuus ja muut materiaalit sovitaan erikseen. Materiaalit ovat tarjolla verkko-opetusympäristössä.

 
Arvosteluperusteet 

Opintojakson tehtävien suorittaminen sekä mediakasvatukseen liittyvän projektin suunnittelu ja toteutus opintojaksolla annettujen ohjeiden ja materiaalien mukaisesti (0–5).

 
Opettajat 

Vastuuopettaja Sini Kontkanen

 
Ajankohta 

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti periodien 2-4 aikana.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on tarjolla osana mediakasvatuksen opintokokonaisuutta. Opintojaksolle otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

 
Lisätietoja 

Opetuksen kieli suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut Mediataidot digitaalisissa oppimisympäristöissä  Verkkokurssi  Sini Kontkanen  25.10.21 -31.05.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa