Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
2310513 Johdatus mediakasvatukseen ja digihyvinvointiin, 5 op 
Tunniste 2310513  Voimassaolo 01.01.2020 -
Nimi Johdatus mediakasvatukseen ja digihyvinvointiin  Lyhenne Johdatus mediak 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0141 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto 

Opettajat
Nimi
Anne-Maria Nupponen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa mukauttaa mediakasvatuksen opetusta ja sen materiaaleja kohderyhmälle sopivaksi.
  • osaa soveltaa monimuotoisia menetelmiä ja oppimisen ekosysteemejä median opetukseen.
  • osaa tuoda medialukutaidon periaatteita ja analyyttisiä välineitä käytännön luokkahuonetilanteisiin.
  • ymmärtää mediatoimintaa ja sen erilaisia tarkoitusperiä ja osaa ohjata oppilaita näkemään sekä median että digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia, mutta myös uhkia yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta.
  • hallitsee digietiketin ja -hyvinvoinnin käsitteet ja osaa soveltaa niitä opetuksessaan.
 
Sisältö 

Johdatus kohderyhmille sopiviin materiaaleihin, opetusmenetelmiin ja oppimisen ekosysteemeihin. Käyttökelpoiset medialukutaitoon liittyvät tehtävät ja tavoitteet. Erilaiset lähestymistavat analyyttisiin ja kriittisiin mediakasvatussisältöihin. Digietiketti- ja hyvinvointi.

 
Suoritustavat 

Verkko-opinnot: omatoiminen työskentely 135 t.

 
Arvosteluperusteet 

Mediakasvatuksen eri aihepiireihin liittyvien oppimistehtävien tekeminen (HYL/HYV).

 
Opettajat 

Vastuuopettaja Anne Nupponen

 
Ajankohta 

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti periodien 2-3 aikana.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on tarjolla osana mediakasvatuksen opintokokonaisuutta. Opintojaksolle otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

 
Lisätietoja 

Opetuksen kieli suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut Johdatus mediakasvatukseen ja digihyvinvointiin  Verkkokurssi  Anne-Maria Nupponen  25.10.21 -18.03.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa