Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621257 Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia, 5 op 
Tunniste 3621257  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia  Lyhenne IVT 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää käytettävyyden huomioimisen merkityksen ohjelmistotuotannossa. Lisäksi hän osaa suunnitella yksinkertaisia käyttöliittymiä ja arvioida kuinka hyvin ne noudattavat yleisiä suunnitteluperiaatteita.

Tavoitteena on antaa sellaiset perustiedot ja -taidot, joita vuorovaikutteisen teknologian suunnittelija tarvitsee työssään. Kurssin jälkeen opiskelija osaa analysoida ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta muun muassa käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen näkökulmasta, hahmottaa miten käytettävyys- ja käyttäjäkokemustavoitteet voidaan saavuttaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun avulla, luokitella erilaisia ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa käytettäviä laitteita ja vuorovaikutustyylejä sekä soveltaa kurssilla oppimaasi yksinkertaisten graafisten käyttöliittymien suunnitteluun ja arviointiin.

 
Sisältö 

Johdatus ihmisen ja koneen väliseen vuorovaikutukseen ja käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun. Alan peruskäsitteet, erilaiset vuorovaikutustavat ja -välineet. Käytettävyys ja käyttäjäkokemus. Vuorovaikutuslaitteet ja erilaiset käyttöliittymät. Käyttöliittymien suunnittelun perusteet. Graafisten käyttöliittymien suunnittelu ja arviointi.

 
Suoritustavat 

Kurssiin liittyvät pakolliset tehtävät ja harjoitustyö

 
Toteutustavat 

Verkkokurssi

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

 
Arvosteluperusteet 

Arvosana: 0-5

 
Ajankohta 

Kevät lukukausi

 
Tarjontatieto 

Tämä opintojakso on avoin kaikille

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt (KUOPIO): Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia  Verkkokurssi  Tapani Toivonen  21.03.22 -31.05.22
ilmoittautuminen päättynyt (JOENSUU): Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia  Verkkokurssi  Tapani Toivonen  21.03.22 -31.05.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa