Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621439 Tiivis johdatus algoritmiseen data-analyysiin englanniksi, 2 op 
Tunniste 3621439  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tiivis johdatus algoritmiseen data-analyysiin englanniksi  Lyhenne BADA 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

After the course the student can

  • describe the workflow of algorithmic data analysis
  • recognize the main data analysis tasks (description vs. prediction)
  • implement and use basic classification and itemset mining methods
  • evaluate the results of a method, diagnose and remedy major shortcomings (over- and underfitting)
 
Sisältö 

Yksinkertaiset luokittelija-algoritmit. Mallien analyysi: yli- ja alisovitus, vinouma ja varianssi. Kattavien joukkojen louhinta: kantaja, alaspäin sulkeutuneisuus, tasoittainen haku. Tulosten laadun arviointi. Kurssilla käytetään Python-ohjelmointikieltä.

 
Suoritustavat 

Kontaktiopetusta: Harjoituksia 6 h , (ml. viikkokokeet) 6 h

Omatoiminen työskentely 42 h.

 
Toteutustavat 

Luentojen videotallenteet, lähiopetuksena suoritettavat harjoitukset ja viikkokokeet, omatoimisesti suoritettavat ohjelmointitehtävät, kurssikuulustelu.             

 
Oppimateriaalit 

Study materials are available on Moodle.

Lectures are based primarily on the “Data Mining - The Textbook” by Charu C. Aggarwal, Chapters 4, 5.2, and 10           

 
Arvosteluperusteet 

Must complete required amount of exercises and computing assignments to take the exam.

Must have exam points above threshold to pass.

Final grade is weighted average of exam, exercises and computing assignments points, with comparable weights assigned to these components. The most favorable subset of computing assignments is used.

 
Edellytykset 

Data-analyysin todennäköisyyspäättely (tai vastaavat tiedot).

 
Tarjontatieto 

Tämä opintojakso on avoin kaikille yliopisto-opiskelijoille, mutta se on tarkoitettu ennen kaikkea niille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet kurssia Johdatus algoritmiseen data-analyysiin (4 op).

 
Lisätietoja 

Opintojakso suoritetaan englanniksi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu (KUOPIO): Tiivis johdatus algoritmiseen data-analyysiin englanniksi  Luento- ja harjoituskurssi  Esther Galbrun  02.09.21 -19.11.21
Ilmoittaudu (JOENSUU): Tiivis johdatus algoritmiseen data-analyysiin englanniksi  Luento- ja harjoituskurssi  Esther Galbrun  02.09.21 -19.11.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa