Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5119447 Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena, 5 op 
Tunniste 5119447  Voimassaolo 01.02.2020 -
Nimi Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena  Lyhenne Kiertotalous yh 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0484 Ympäristöpolitiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Ympäristöpolitiikka (J) 

Opettajat
Nimi
Jukka Sihvonen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella kiertotaloutta yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta
  • osaa soveltaa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä ja teorioita kiertotalouden tarkasteluun
  • ymmärtää kiertotalouden lähtökohtia ja kiertotalouteen liittyvän yhteiskunnallisen muutoksen eri ulottuvuuksia ja toimijoita
 
Sisältö 

Kurssilla tarkastellaan kiertotaloutta koko yhteiskuntaa läpileikkaavana muutoksena. Kurssi tarjoaa katsauksen kiertotalouden sosiaalisiin, poliittisiin ja oikeudellisiin edellytyksiin ja vaikutuksiin. Kurssi on yhteiskuntatieteellisesti monialainen ja tarjoaa näkökulmia kiertotalouteen ympäristöpolitiikan, -oikeuden ja maantieteen kautta. Kurssin eri osioiden kautta tarkastellaan kiertotalouteen liitettyjä muutostavoitteita eri toimijoiden, tuotannonalojen, yhteiskuntavastuun ja lainsäädännön näkökulmasta.

Kurssilla käsiteltäviä pääteemoja ovat muun muassa:

  • Kiertotalouden ratkaisuja luonnonvarojen ylikulutuksen haasteeseen
  • Kiertotalouden edellyttämä yhteiskunnallinen muutos ja muutoksen ohjaaminen
  • Kiertotalouden sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet
  • Kiertotalous alueellisena ilmiönä
  • Kiertotalous ajankohtaisten esimerkkisektorien kautta
 
Suoritustavat 

Kurssi toteutetaan verkkokurssina. Kurssin suoritus edellyttää kurssilla annettujen tehtävien hyväksyttävää suoritusta. Tehtävät ovat kurssin eri osioihin liittyviä itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Kurssin oppimismateriaaleina toimivat verkkokurssin materiaalit ja muut kurssialustalla annetut materiaalit.

Kurssi koostuu kahdesta osasta:

  • 5119447a MOOC –kurssi 3 op (Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat tämän osa kurssia)
  • 5119447b Essee 2 op (Essee kuuluu tutkinto-opiskelijoille pakollisena kurssisuorituksen saamiseksi)

UEF:n tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat aina 5 op laajuiselle kurssille 5119447. Osasuorituksia ei rekisteröidä.

 
Arvosteluperusteet 

0-5. Kurssiarvosana muodostuu kurssilla annettujen erilaisten oppimistehtävien arvostelusta.

 
Opettajat 

Vastuuopettaja: Rauno Sairinen. Kurssin yhteyshenkilö: Sonja Lukkarinen.

 
Ajankohta 

Verkkokurssi on avoinna 29.3.-16.5.2021.

Kurssi järjestetään syyslukaudella 2020 ja myös kevätlukukaudella 2021.

 
Tarjontatieto 

Kurssin löydät DigiCampus.fi sivustolta ”Kaikille avoimet kurssit / MOOC” löytyvästä listauksesta: suomenkielinen kurssi nimellä ”UEF/ MOOC Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena 3/5op” englanninkielinen kurssi ”UEF/MOOC Circular Economy as a Societal Change 3/5 cp” 

 
Lisätietoja 

Kurssille voivat osallistua kaikki opiskelijat alasta riippumatta, kurssi ei vaadi aikaisempaa taustaa yhteiskuntatieteellisistä opinnoista. MOOC -kurssi ja essee tulee suorittaa samanaikaisesti kurssisuorituksen saamiseksi. Kurssista on tarjolla sekä suomen- että englanninkielinen versio. Kurssi sisältyy ympäristöpolitiikan ja maantieteiden aineopintoihin.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena  Verkkokurssi  Jukka Sihvonen  29.03.21 -16.05.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa