Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5312112 Oikeustieteen oppimisen kehittäminen, 2 op 
Tunniste 5312112  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Oikeustieteen oppimisen kehittäminen  Lyhenne Oikeustieteen o 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0308 Oikeustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Sampo Mielityinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa oikeustieteen opettajan valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja kehittää opetusta ja oppimista koulutusohjelman kokonaisuuden osana.

Opintojakson jälkeen osallistuja osaa:

·         tunnistaa ja analysoida oman opetuksensa kehitystarpeita

·         analysoida, arvioida ja perustella pedagogisia valintojaan

·         kehittää opetus-, ohjaus- ja arviointikäytäntöjään yhteistyössä kollegoiden kanssa

·         analysoida, arvioida ja näyttää omaa osaamistaan ja kehittymistään opettajana

 
Sisältö 

·         hyvän oppimisympäristön piirteet

·         oppimis- ja opiskelijalähtöinen opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi

·         opetuksen suunnittelun menetelmiä

·         tutkiva työote, jaettu asiantuntijuus ja oman osaamisen näyttäminen

 
Suoritustavat 

Ennakkotehtävä, aloitustyöpaja, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä lopputyöpaja ja kurssin annin jakaminen. Osallistuja valitsee jonkin oman kehitettävän opetuskokonaisuutensa, jonka hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi opintojakson aikana. Oman oppimisen arviointi.

 
Oppimateriaalit 

Opintojakson oppimateriaali on kuvattu verkko-oppimisympäristössä.

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty/hylätty

 
Edellytykset 

Ylempi korkeakoulututkinto. Jokaisella osallistujalla tulee olla omaa oikeustieteiden opetus- tai ohjaustyötä, jota hän voi kehittää opintojakson aikana.

 
Lisätietoja 

Opintojaksolle valitaan 20 osallistujaa. Jos ilmoittautuneita on enemmän, tehdään valinta opetuskokemuksen perusteella. Opintojakson voi suorittaa myös avoimessa yliopistossa.

Suhde yliopistopedagogiikan PD-koulutusohjelmaan (UEF): Hyväksytty suoritus korvaa Itä-Suomen yliopiston yliopistopedagogiikan PD-koulutusohjelmasta opintojakson Opetuksen kehittämis- ja näyteportfoliotyö (2 op).

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Oikeustieteen oppimisen kehittäminen  Luento- ja harjoituskurssi  Sampo Mielityinen 
08.01.20ke 13.00-16.00
26.05.20ti 09.00-15.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa