Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621691 Oppimisanalytiikka, 5 op 
Tunniste 3621691  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Oppimisanalytiikka  Lyhenne LEA 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

By the end of this course

  • Students will be able to describe the common concepts and theoretical background of analytics in education.
  • Articulate and plan the key steps of the learning analytics process including data capture, analysis, interpretation and data-driven actions.
  • Identify and pose solutions to the ethical considerations, practical issues and concerns.
  • Visualize, analyze and interpret a learning dataset.

Participate in a min-research project and present results.

 
Sisältö 

History, background and taxonomy of learning analytics and related terms. Theory and assumptions of learning analytics. The structure of the learning analytics cycle (data capture, analysis and action). Common methods in learning analytics, with emphasis on data analysis, predictive modelling, and network analysis. Ethics and privacy issues in learning analytics. Applications of learning analytics. Designing learning analytics project.

 
Suoritustavat 

Luennot, harjoitukset, projektityö ja Moodle tehtävät

 
Toteutustavat 

Lectures 8 h, tutorial sessions 8 h, 5 exercises, 3 assignments and a mini-project.

 

 
Oppimateriaalit 

Book

  • Lang, C., Siemens, G., Wise, A., & Gasevic, D. (Eds.). (2017). Handbook of learning analytics. SOLAR, Society for Learning Analytics and Research.

Literature (brief list)

  • Siemens, G. (2013). Learning analytics: The emergence of a discipline. American Behavioral Scientist, 57(10), 1380-1400.
  • Ferguson, R. (2012). Learning analytics: drivers, developments and challenges. International Journal of Technology Enhanced Learning, 4(5/6), 304-317.
  • Arnold, K. E., & Pistilli, M. D. (2012, April). Course signals at Purdue: Using learning analytics to increase student success. In Proceedings of the 2nd international conference on learning analytics and knowledge (pp. 267-270). ACM.
  • Clow, D. (2012). The learning analytics cycle: closing the loop effectively.
  • Verbert, K., Duval, E., Klerkx, J., Govaerts, S., & Santos, J. L. (2013). Learning analytics dashboard applications. American Behavioral Scientist, 57(10), 1500-1509. Chicago

Pardo, A., & Siemens, G. (2014). Ethical and privacy principles

 
Arvosteluperusteet 

0-5, Exercises, assignments and the mini-project

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Oppimisanalytiikka  Luento- ja harjoituskurssi  Mohamed Abdelgalil  08.09.20 -23.10.20
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Oppimisanalytiikka  Luento- ja harjoituskurssi  Mohamed Abdelgalil  08.09.20 -23.10.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Oppimisanalytiikka  Yleinen tentti  Mohamed Abdelgalil 
20.08.20to 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Oppimisanalytiikka  Yleinen tentti  Mohamed Abdelgalil 
20.08.20to 12.00-16.00