Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621434 Lyhyt johdatus algoritmiseen data-analyysiin, 3 op 
Tunniste 3621434  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Lyhyt johdatus algoritmiseen data-analyysiin  Lyhenne LJAD 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää minkä tyyppisiä ongelmia voidaan ratkaista algoritmisen data-analyysin menetelmillä; yleisimpien data-analyysimenetelmien toimintaperiaatteet ja -edellytykset; tiedonlouhinnan ja koneoppimisen edellytykset ja tavoitteet; sekä algoritmisen data-analyysin työnkulun.

Opiskelija osaa valita oikean analyysin tavoitteen (datan kuvailu vs. ennustavan mallin oppiminen) ja osaa valita yleisimmistä menetelmistä sopivimman. Osaa käyttää yleisimpiä data-analyysimenetelmiä oikein ja osaa tulosten analysoinnin perusteet

 
Sisältö 

Data-analyysin vaiheet. Kuvailevan ja ennustavan data-analyysin peruskäsitteet. Assosiaatiosääntöjen ja kattavien joukkojen louhinnan perusteet. Tärkeimmät ryhmittelyalgoritmit. Verkkojen analysoinnin perusteet. Päätöspuut ja naiivi Bayes ‑luokkitelijat. Poikkeuksien havaitseminen ja analysointi. Yksityisyys ja syrjiminen data-analyysissä.

 
Suoritustavat 

Luennot 20 h, kurssikuulustelu 4 h, laskuharjoitukset 10 h, omatoiminen työskentely 54 h. Kurssin voi suorittaa myös tenttimällä yleisenä tenttipäivänä seuraavan kirjallisuuden: Tan, Steinbach, Karpatne & Kumar: Introduction to Data Mining 2nd ed. Pearson Education, Harlow, 2020, luvut 1–6.4, 9 ja 10.

 
Toteutustavat 

Lähiopetus, verkko-opetus, laskuharjoitukset

 
Oppimateriaalit 

Tenttikirjat, oheismateriaalit, kontaktiopetuksessa jaettava materiaali

 
Arvosteluperusteet 

Harjoitustehtävistä suoritettava 40 % ja suorituksissa läsnäolopakko; ylimenevät harjoitustehtävät tuottavat lisäpisteitä tenttiin (maks. 10 lisäpistettä, huomioidaan vain hyväksytyssä tentissä). Tentti 0–5.                      

 
Edellytykset 

Tilastotieteen johdantokurssi (tai vastaavat tiedot)                           

 
Ajankohta 

Kandidaattiopintojen 2. tai 3. vuoden kevät.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso tarkoitettu sivuaineopiskelijoille

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt (KUOPIO): Lyhyt johdatus algoritmiseen data-analyysiin  Luento- ja harjoituskurssi  Pauli Miettinen  21.03.22 -21.06.22
ilmoittautuminen päättynyt (JOENSUU): Lyhyt johdatus algoritmiseen data-analyysiin  Luento- ja harjoituskurssi  Pauli Miettinen  21.03.22 -21.06.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa