Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621690 Visuaalinen web-sovelluskehitys, 5 op 
Tunniste 3621690  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Visuaalinen web-sovelluskehitys  Lyhenne VWD 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija kykenee käyttämään uudempia HTML 5 –ominaisuuksia ja toteuttamaan niitä käyttävän toimivan järjestelmän.

 
Sisältö 

Opiskellaan HTML 5 uusinta versiota ja sen ominaisuuksia: Canvas, WebGL, Audio, Video, laitteen orientaatio, sijaintitieto ja kosketustapahtumat rakentamalla sovelluksia, jotka tekevät: kohteentunnistamista, lisätty todellisuus, vuorovaikutteinen animaatio ja yksinkertaiset pelit. Kurssilla rajoitutaan frameworkien ja valmiiden komponenttien käyttöön ja keskitytään näiden perusteisiin.

 
Suoritustavat 

Harjoitukset sekä lopputentti.

 
Toteutustavat 

Luennot 20 t, harjoitukset (mini-projektit) 10 t.

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaalia,

Lisämateriaali ilmoitetaan myöhemmin

 
Arvosteluperusteet 

Arvosana 0-5

Kaikki harjoitukset on oltava tehtynä ennen tenttiä.

 
Edellytykset 

Perustiedot ohjelmoinnista ja tietorakenteista.

Geometrian ja trigonometrian tiedoista on hyötyä.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Visuaalinen web-sovelluskehitys  Luento- ja harjoituskurssi  Radu Mariescu-Istodor  13.01.21 -16.04.21
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Visuaalinen web-sovelluskehitys  Luento- ja harjoituskurssi  Radu Mariescu-Istodor  13.01.21 -16.04.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Visuaalinen web-sovelluskehitys  Yleinen tentti  Radu Mariescu-Istodor 
20.08.20to 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Visuaalinen web-sovelluskehitys  Yleinen tentti  Radu Mariescu-Istodor 
20.08.20to 12.00-16.00