Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3010502 Tutkimusrahoitushakemusten kirjoittaminen, 2 op 
Tunniste 3010502  Voimassaolo 01.01.2019 -
Nimi Tutkimusrahoitushakemusten kirjoittaminen  Lyhenne Tutkimusrahoitu 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Luonnontiet. ja metsätiet. tdn yhteiset (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee kotimaiset itselleen relevantit tutkimusrahoitusmahdollisuudet. Hän tunnistaa tutkimukseensa liittyvät asianomaiset sekä osaa määritellä ja analysoida tutkimuksensa vaikuttavuutta. Opiskelija perehtyy tutkimusrahoitushakemuksen arviointiin ja saa vertaispalautetta tutkimusideansa kehittämiseen. Opiskelija osaa kirjoittaa selkeän abstraktin rahoitushakemukselle ja esittää tutkimusideansa rahoittajille.

 
Sisältö 

Opiskelijat oppivat tunnistamaan omalle tutkimusaiheelleen sopivat tutkimusrahoituksen lähteet sekä oppivat määrittelemään tutkimuksensa vaikuttavuuden ja kehittämään ja esittelemään tutkimusideaansa. Kurssin aikana vertaisarvioidaan tutkimussuunnitelmien tiivistelmiä ja harjoitellaan tutkimusaiheen pitsausta.

 
Suoritustavat 

Kurssi suoritetaan itseopiskeluna Moodlessa, lisäksi on kaksi pakollista webinaaria toukokuussa. Kurssi on englanninkielinen.

 

 
Toteutustavat 

Itseopiskelu 30 h, seminaari 3 h

 
Oppimateriaalit 

Kaikki kurssiin liittyvä oppimateriaali on tarjolla Moodlessa.

 
Arvosteluperusteet 

hyväksytty/hylätty

 
Opettajat 

Ulla Karhunen

 
Ajankohta 

Huhti-toukokuu

 
Tarjontatieto 

Tohtorikoulutettavat

 
Avainsanat 

Tutkimusrahoitus

 
Kampus 

Kuopio ja Joensuu

 
Lisätietoja 

ulla.karhunen@uef.fi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa