Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621688 Tekoäly, 6 op 
Tunniste 3621688  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tekoäly  Lyhenne AI 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson tavoitteen on antaa opiskelijalle syvällinen näkemys tekoälyn menetelmistä ja niiden soveltamisesta älykkään yhteiskunnan eri osa-alueilla.

 
Sisältö 

Opintojaksolla esitetään syvällinen yleiskatsaus modernin ”Smart anything anywhere” –yhteiskunnan erityispiirteisiin. Opintojakso keskittyy käsittelemään biologisista järjestelmistä inspiraationsa saaneita tekoälyjärjestelmiä. Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia asioita: Erilaiset neuroverkot, soft ja hard tietojenkäsittely, geneettiset algoritmit variaatioineen ja evoluutiolaskenta, jotka pystyvät ratkaisemaan monia vaikeita ongelmia, joissa vanhat menetelmät eivät toimi, biologisten järjestelmien inspiroima parviälykkyys, ihmisen aivot mallina (esim. Blue brain etc.), assosiatiivinen muisti, hahmontunnistus, nomadiälykkyys, emergentit järjestelmät, jne.

 
Suoritustavat 

Kirjallinen kuulustelu, harjoitustyö(t),

 
Toteutustavat 

Luennot 34 h, pienryhmäopetus 16

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan myöhemmin.

 
Arvosteluperusteet 

Tentti (0-5) ja harjoitustyö(t) (0-5)

 
Edellytykset 

Suositellaan: Laskennallinen älykkyys I

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Tekoäly  Luento- ja harjoituskurssi  Pekka Toivanen  01.09.20 -20.11.20
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Tekoäly  Luento- ja harjoituskurssi  Pekka Toivanen  01.09.20 -20.11.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Tekoäly  Yleinen tentti  Pekka Toivanen 
20.08.20to 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Tekoäly  Yleinen tentti  Pekka Toivanen 
20.08.20to 12.00-16.00