Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621688 Tekoäly, 6 op 
Tunniste 3621688  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tekoäly  Lyhenne AI 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson tavoitteen on antaa opiskelijalle syvällinen näkemys tekoälyn menetelmistä ja niiden soveltamisesta älykkään yhteiskunnan eri osa-alueilla.

 
Sisältö 

Opintojaksolla esitetään syvällinen yleiskatsaus modernin ”Smart anything anywhere” –yhteiskunnan erityispiirteisiin. Opintojakso keskittyy käsittelemään biologisista järjestelmistä inspiraationsa saaneita tekoälyjärjestelmiä. Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia asioita: Erilaiset neuroverkot, soft ja hard tietojenkäsittely, geneettiset algoritmit variaatioineen ja evoluutiolaskenta, jotka pystyvät ratkaisemaan monia vaikeita ongelmia, joissa vanhat menetelmät eivät toimi, biologisten järjestelmien inspiroima parviälykkyys, ihmisen aivot mallina (esim. Blue brain etc.), assosiatiivinen muisti, hahmontunnistus, nomadiälykkyys, emergentit järjestelmät, jne.

 
Suoritustavat 

Luennot 34 h, pienryhmäopetus 16 h, itsenäinen työskentely 120 tuntia.

Luennot eivät ole pakollisia, mutta niihin osallistumista suositellaan. Niissä käydään läpi menetelmiä, joista on hyötyä sekä harjoitustyötä tehtäessä että tentin suorittamisessa.

Harjoituksissa kokeillaan käytännössä tekoälyn menetelmiä

 
Toteutustavat 

Videoluennot TKT-laitoksen videoluokista. Paikalliset harjoitukset molemmilla kampuksilla.       

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan myöhemmin. Luennot koostuvat luennoijan koostamasta materiaalista, joka on näkyvillä kurssin kotisivuilla

 
Arvosteluperusteet 

 

  • Tekemällä harjoituksia etukäteen ansaitset 1 p. per tehtävä.
  • Lopullinen tenttiarvosana = Tenttiarvosana + harjoituksissa ansaitut lisäpisteet, jotka voivat lisätä Lopullista tenttiarvosanaa +1.
  • Kurssin loppuarvosana = 65% * Lopullinen tenttiarvosana + 35% * Kotitehtävän arvosana
 
Edellytykset 

 Suositellaan: Laskennallinen älykkyys I                                                       

 
Ajankohta 

 Syksy 2020

 
Tarjontatieto 

 Opintojakso on tarkoitettu Tietojenkäsittelytieteen maisteripuolen tutkinto-opiskelijoille, Jatkuville oppijoille, joilla on tietojenkäsittelytieteen perus- ja aineopinnot suoritettuna, Tietojenkäsittelytieteen kansainvälisissä maisteriohjelmissa oleville ja Tietojenkäsittelytieteen vaihto-opiskelijoille

 
Lisätietoja 

 Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin ja/tai harjoitustyön suomeksi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa