Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621687 Paikalliset hahmot datassa, 5 op 
Tunniste 3621687  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Paikalliset hahmot datassa  Lyhenne LPD 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee eri menetelmiä paikallisten hahmojen löytämiseen datasta. Opiskelija tietää menetelmien tavoitteet ja rajoitteet. Opiskelija tunnistaa menetelmien väliset samankaltaisuudet ja erot.

Opiskelija tietää eri menetelmiä tarpeettomasti toistuvien hahmojen karsimisekseen ja hahmojen merkityksen arviointiin. Opiskelija tuntee tärkeimmät menetelmät hahmojen kiinnostavuuden mallintamiseen.

Opiskelija pystyy oppimaan uusia menetelmiä tieteellisestä kirjallisuudesta ja soveltamaan niitä eri data-analyysitehtäviin.

 
Sisältö 

Kattavien ja vastakohtaisten hahmojen louhiminen, alijoukkojen löytäminen, poikkeuksellisten mallien löytäminen, jälleenkuvausten louhiminen.

Hahmojoukkojen louhiminen, suosio- ja rajoiteperustainen hahmojen louhinta, Pareto-optimaalisten hahmojen louhinta, satunnaistustestaus, pienimmän kuvauksen periaate, suurimman entropian periaate, subjektiivinen kiinnostavuus

 
Suoritustavat 

Luennot, tutkimusraporttien kirjoittaminen ja ohjelmointiharjoitukset Pythonilla, kuulustelu

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetusta 46 h (sis. luennot, harjoitukset ja esitelmät raporteista)

 
Oppimateriaalit 

Luennolla jaettava kokoelma tieteellisiä julkaisuja

 
Arvosteluperusteet 

Arvosana-asteikko 0–5, arvostelu perustuu kuulusteluun, raportteihin ja harjoituksiin

 
Edellytykset 

Algorithmic Data Analysis (tai vastaavat tiedot)

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa