Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513176 Metsämaatieteen kirjallisuus, 4 op 
Tunniste 3513176  Voimassaolo 28.01.2019 -
Nimi Metsämaatieteen kirjallisuus  Lyhenne ForSoilLit 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Ari Lauren 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Lukac, Martin & Godbold, Douglas L.  Soil ecology in northern forests : a belowground view of a changing world  2011  Pakollinen Saatavuus
     https://finna.fi/Record/helka.2405139
     Timonen Sari & Valkonen Jari (toim.)  Sienten biologia  2013  Pakollinen Saatavuus
     Paul, Eldor A.  Soil microbiology, ecology and biochemistry  2015  Pakollinen Saatavuus
     https://finna.fi/Record/masto.141834


Kuvaus:
Suoritustavat 

Kirjallisuuden tenttiminen (2 kirjaa) sähköisessä EXAM-tenttijärjestelmässä, https://exam.uef.fi/ tai kirjoittamalla kirjallisuuden perusteella esseet sovituista aiheista valitsemansa kahden kirjan perusteella.  Opiskelija voi vapaasti valita kaksi kirjaa tentittäväksi.  

 
Oppimateriaalit 

Lucas, M. & Godbold, D.L. 2011. Soil ecology in Northern Forest – A belowground view of a changing world. Cambridge University Press. 
Timonen S, & Valkonen J. (toim.) 2013. Sienten biologia. Gaudeamus. 
Paul, E-A. 2014. Soil Microbiology, Ecology, and Biochemistry (4. Edition). Academic press. 

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Metsämaatieteen professori

 
Edellytykset 

Suoritettu kurssit: Kasvupaikkaoppi (3511003) ja Metsämaatiede (3512007), tai vastaavat tiedot.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa