Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621256 Johdatus Python ohjelmointiin, 5 op 
Tunniste 3621256  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus Python ohjelmointiin  Lyhenne POH 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa ratkaista helppoja ongelmia ja toteuttaa ongelmaa vastaavan ohjelman Python-kielellä. Hän tietää mitä asioita kuuluu ohjelmointiprosessiin. Hän tuntee ohjelmoinnin peruskäsitteet ja perusrakenteet (peräkkäisyys, ehto- ja toistorakenteet) sekä yksinkertaisia tietorakenteita (lista ja sanakirja). Hän tuntee olion käsitteen ja osaa tehdä yksinkertaisia olioita. Hän osaa tehdä ohjelmaan yksinkertaisen graafisen käyttöliittymän. Hän tietää milloin mitäkin rakennetta kannattaa käyttää ja osaa rakenteiden käytön Python-kielellä. Hän tietää ohjelmien dokumentoinnin periaatteet ja osaa dokumentoida omia ohjelmiaan. Hän pystyy perehtymään toisten kirjoittamiin ohjelmiin, osaa tehdä niihin muutoksia sekä testata niitä. Hän osaa etsiä, tunnistaa ja korjata ohjelmointivirheitä. Hän tunnistaa eri ohjelmointikielten syntaktisia eroja.

 
Sisältö 

Johdatus ohjelmointiin käyttäen Python-ohjelmointikieltä. Ohjelmointi prosessina, ohjelmiin perehtyminen, perusohjausrakenteet (peräkkäisyys, ehto, valinta) käyttötarkoituksineen, syöttö, tulostus ja tiedostonkäsittely, muuttujat ja niiden käyttötavat, muuttujien roolit, merkkijonot, listat, sanakirjat, modulaarisuuden idea ja hyödyntäminen funktioilla, olio ja periytyminen, yksinkertainen graafinen käyttöliittymä, dokumentointi ja testaus.

 
Suoritustavat 

Verkkotehtävät.

 
Toteutustavat 

Monimuoto-opetus.

 
Oppimateriaalit 

Verkkomateriaali.

Oheismateriaalina: Jussi Kasurinen: Python ohjelmointiopas; Tony Gaddis: Starting out with Python, Pearson 2009 tai uudempi painos.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Lisätietoja 

Kurssi on digicampuksen Moodlessa johon kirjaudutaan Haka-kirjautumisella. Siinä valitaan Itä-Suomen yliopisto organisaatioksi ja sitten kirjaudutaan yliopiston tunnuksilla.

Kurssi on MOOC: Johdatus Python ohjelmointiin (5op) 2020-2021 / UEF: Ohjelmointi I (5 op) 2020, tässä vielä suora linkki kurssiin:

https://digicampus.fi/course/view.php?id=1003

Johdatus Python ohjelmointiin avain: JohPyt_2021

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu Johdatus Python ohjelmointiin  Verkkokurssi  Erkki Pesonen  01.09.21 -20.08.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa