Study unit

Show courses/exams
AY2220131 Practical and theoretical approaches to Special Education, 5 Cp 
Code AY2220131  Validity 01.01.2018 -
Name Practical and theoretical approaches to Special Education  Abbreviation Practical and t 
Credits5 Cp  Date of expiry  
TypeBasic Studies Subject0141 Education 
ClassStudy Unit  Hours  
Study right   Grading0-5 
Recommended scheduling 
   
Organisation Aducate, Open University 

Description
Learning outcomes 

Opiskelija osaa

• reflektoida ryhmässä erityispedagogisen arkitiedon ja teoreettisen tiedon välistä

suhdetta

• arvioida kokemuksellista tietoa suhteessa teoreettiseen tietoon

• arvioida eri tavoin tuotetun tiedon merkitystä erityispedagogiikan nykypäivän käytänteille

 
Content 

• Erityispedagogisen arkitiedon piirteet

• Keskeiset erityispedagogiset käsitteet

• Teoreettisen tiedon kytkeytyminen erityispedagogisiin nykykäytänteisii

 
Modes of study 

Suoritustapa 1: Aktiivinen osallistuminen opintopiirityöskentelyyn hyv-hyl, ryhmän oppimistehtävä 0-5.

Suoritustapa 2: Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja opintopiirityöskentelyyn hyv-hyl, ryhmän oppimistehtävä 0-5.

 
Teaching methods 

Opetus integroitu yliopiston perusopetukseen

 
Study materials 

Moberg S. ym. 2015. Erityispedagogiikan perusteet, Helsinki: WSOY tai verkkokirja 2015.

Jahnukainen M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa, Lastensuojelun

keskusliitto, s. 15-54 ja 183-401 tai verkkokirja 2015, osat 1 ja 3-4.

Erityispedagogiikkaan liittyvät kaunokirjalliset teokset, elokuvat ja audiovisuaaliset materiaalit

ilmoitetaan opintojakson alussa.

 
Evaluation criteria 

Aktiivinen osallistuminen opintopiirityöskentelyyn hyv-hyl, ryhmän oppimistehtävä 0-5.

 

 
Teachers 

Veera Kivijärvi

 
Time 

Syyslukukausi

Ilmoittautuminen: WebOodissa koodilla 2220131 olevaan opetustapahtumaan

 
Offering data 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Campus 

Joensuu

 
Further information 

Suunnittelija Sari Hakkarainen
sari.hakkarainen@uef.fi
puh. 0294457048

Koulutussihteeri Eija Viiliäinen
eija.viiliainen@uef.fi 
puh. 0294457054

 


Letter (J, K) in front of the name of the course/exam indicates the campus on which teaching or exam takes place: J = Joensuu, K = Kuopio.

Present and future teaching
No teaching

Future exams
No exams