Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
AY2310123 Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, 5 op 
Tunniste AY2310123  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet  Lyhenne Kasvatuksen yht 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0141 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Aducate, avoin yliopisto-opetus 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa