Study unit

Show courses/exams
AY2310121 Introduction to educational sciences, 5 Cp 
Code AY2310121  Validity 01.01.2018 -
Name Introduction to educational sciences  Abbreviation Introduction to 
Credits5 Cp  Date of expiry  
TypeBasic Studies Subject0141 Education 
ClassStudy Unit  Hours  
Study right   Grading0-5 
Recommended scheduling 
   
Organisation Aducate, Open University 

Teachers
Name
Toni Kosonen 

Description
Learning outcomes 

Opiskelija
- tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet,
- tunnistaa neljä kasvatustiedettä (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede,
yleinen kasvatustiede) ja tietää niiden keskeisten erityisalojen ja osa-alueiden ominaispiirteitä ja
- tietää ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusotteet.

 
Content 

Kasvatuksen keskeiset käsitteet (kasvatus, opetus, koulutus, pedagogiikka, ohjaus, elinikäinen oppiminen,
kehitys, sivistys, sosialisaatio). Neljän kasvatustieteen (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, yleinen
kasvatustiede, varhaiskasvatustiede) ominaispiirteet, sovellusalueet ja keskeiset tutkimuskohteet.
Ihmistieteellisen tutkimuksen metodiset ja metodologiset perusteet (tieteellisen tutkimuksen
ominaispiirteet; kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja monimenetelmällinen lähestymistapa; tutkimusetiikka).

 
Modes of study 

Luennot 22 t (saatavilla myös verkkotallenteina); oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen 20 t; omatoiminen työskentely 93 t

Halutessaan opiskelija voi seurata perustutkinto-opetuksen luentoja Joensuussa.

 
Teaching methods 

• luennot/luentotallenteet: käsitteet 4 t, eri kasvatustieteet 4 x 3 t ja metodiset perusteet 6 t (yht. 22t)
• 2-3 hengen pienryhmässä suoritettavat kolme verkkotehtävää: opintokokonaisuuden mukaisesti kasvatustiede/aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka tai varhaiskasvatus

 
Study materials 

Kurssikirjallisuus:
Rinne, Kivirauma & Lehtinen ”Johdatus kasvatustieteisiin” (2005 tai uudempi painos;
vain osittain)
JA
Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen ”Tutkimuksen voimasanat”
(2013 tai uudempi painos; vain osittain)

Verkkoympäristössä mainitut, tehtävissä tarvittavat pääsääntöisesti sähköiset materiaalit

 
Evaluation criteria 

Ryhmätyönä tehtävät verkkotehtävät 0-5

 
Teachers 

Merja Mannerkoski (Erityispedagogiikan tehtävät)

Toni Kosonen (Kasvatus- ja aikuiskasvatuksen tehtävät)

Nina Sajaniemi (Varhaiskasvatuksen tehtävät)

 
Time 

Erityispedagogiikka ja kasvatus- ja aikuiskasvatustiede: syksyllä 2019: 1.10. - 31.12.2019 ja keväällä 2020: 1.3. - 30.4.2020

Varhaiskasvatus:syksyllä 2019: 1.10. - 31.12.2019

 
Offering data 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Campus 

Joensuu

 
Further information 

Suunnittelija Sari Hakkarainen
sari.hakkarainen@uef.fi
puh.0294457048

Koulutussihteeri Eija Viiliäinen
eija.viiliainen@uef.fi  
puh. 0294457054

 


Letter (J, K) in front of the name of the course/exam indicates the campus on which teaching or exam takes place: J = Joensuu, K = Kuopio.

Present and future teaching
No teaching

Future exams
No exams