Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
1145021 Career planning portfolio for PhD students, 2 op 
Tunniste 1145021  Voimassaolo 23.05.2018 -
Nimi Career planning portfolio for PhD students  Lyhenne Career planning 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Opintopalvelut 

Opettajat
Nimi
Merja Lyytikäinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen tohtoriopiskelija

  • tunnistaa vahvuutensa, kiinnostuksen kohteensa, arvonsa ja päämääränsä,
  • on laatinut konkreettisen toimintasuunnitelman urasuunnittelun avuksi,
  • osaa käyttää erilaisia työkaluja urasuunnittelun tukena sekä
  • on laatinut työnhakuportfolion.
 
Sisältö 

Opintojakso koostuu viidestä osiosta: 1) taidot ja vahvuudet, 2) arvot ja visiot, 3) uravaihtoehdot, 4) toimintasuunnitelma ja 5) ePortfolio.

 
Suoritustavat 

Oppimateriaalien itsenäinen opiskelu, niihin liittyvien tehtävien tekeminen ja oivallusten reflektointi oppimispäiväkirjaan. Lisäksi portfolion laatiminen ja vertaisarviointi.

Opintojakson tehtävät voi suorittaa myös suomeksi.

 
Toteutustavat 

Verkkokurssi

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty/hylätty

 
Opettajat 

Merja Lyytikäinen

 
Ajankohta 

Vuosittain syyslukukaudella

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu Career planning portfolio for PhD students  Verkkokurssi  Merja Lyytikäinen  23.09.21 -21.11.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa