Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621680 Algoritminen data-analyysi, 5 op 
Tunniste 3621680  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Algoritminen data-analyysi  Lyhenne ADA 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää: algoritmisen data-analyysin mahdollisuudet ja rajoitukset; erilaisten data-analyysimenetelmien ja -algoritmien käyttökohteet ja edellytykset; valitun menetelmän vaikutukset tuloksiin; yksittäisten menetelmien yhteyden laajempiin menetelmäperheisiin.              

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa hahmottaa data-analyysin käyttökohteet ja valita ongelmaan sopivan algoritmin; osaa esikäsitellä datan algoritmeille sopivaksi; osaa tulkita algoritmien tuloksia; ymmärtää kirjallisuudessa esitettyjä uusia algoritmeja sekä niiden yhteyksiä olemassaoleviin menetelmiin.

 Opintojakson suorittanut opiskelija tekemään itsenäistä data-analyysiä käyttäen valmiita ohjelmistoja ja toteutuksia. Opiskelija pystyy myös luomaan uusia menetelmiä vanhojen pohjalta sekä ymmärtää ja pystyy toteuttamaan kirjallisuudessa esitettäviä uusia menetelmiä.

 
Sisältö 

Kehittyneet luokittelumenetelmät. Tietovirtojen louhiminen. Aika- ja paikkaperustaisen data louhiminen. Poikkeuksien havaitseminen. Sosiaalisten verkkojen analyysi. Kurssilla käytettään Python –ohjelmointikieltä.

 
Suoritustavat 

Luennot, lasku- ja ohjelmointiharjoitukset, kuulustelu                                                                        

 
Toteutustavat 

Luennot 30 h, harjoitukset 16 h                      

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali. Aggarwal: Data Mining - The Textbook. Leskovec, Rajaraman & Ullman: Mining of Massive Datasets                            

 
Arvosteluperusteet 

Arvostelu: 0–5, arvostelu perustuu kuulusteluun ja harjoituksiin                                      

 
Edellytykset 

Johdatus algoritmiseen data-analyysiin (tai vastaavat tiedot). Data-analyysin todennäköisyyspäättely (tai vastaavat tiedot). Algoritmien suunnittelu ja analyysi (tai vastaavat tiedot).                                         

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Algoritminen data-analyysi  Luento- ja harjoituskurssi  Esther Galbrun  26.10.20 -29.01.21
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Algoritminen data-analyysi  Luento- ja harjoituskurssi  Esther Galbrun  26.10.20 -29.01.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Algoritminen data-analyysi  Yleinen tentti  Esther Galbrun 
20.08.20to 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Algoritminen data-analyysi  Yleinen tentti  Esther Galbrun 
20.08.20to 12.00-16.00